FR NL

Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid

Training with partner organisation

Social Media Shares
Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid
 

Duur van de opleiding: 2 dagen

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 17 'basiskennis –  Algemene BA (tak 13)’.

! Deelnemers die de module in z'n geheel willen volgen, met inbegrip van beroepsaansprakelijkheid, moeten zich ook inschrijven in 'Burgerlijke aansprakelijkheid: Beroepsaansprakelijkheid' !

Basis BA

 • De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Definitie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • Onderscheid tussen de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid
 • Definitie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Onafhankelijkheid en samenloop van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden
 • De extracontractuele aansprakelijkheid
 • Artikelen 1382 en 1383 BW
 • De bestanddelen van de extracontractuele aansprakelijkheid
 • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1384 BW
 • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1385 BW
 • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1386 BW
 • Artikel 1386bis BW Artikel
 • 544 BW (burenhinder)
 • De verschillende soorten burgerlijke aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid zonder fout / De gedeelde aansprakelijkheid
 • De hoofdelijke aansprakelijkheid
 • De personen- en schadeverzekeringen
 • De personenverzekeringen / De schadeverzekeringen / Verschillen tussen zaakverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen

 • Vrije beschikking over de schadevergoeding (art. 147 wet van 04.04.14)
 • Kwitantie ter afrekening (art. 148 wet van 04.04.14)
 • Schadeloosstelling door de verzekerde (art. 149 wet van 04.04.14)
 • Eigen recht van de benadeelde (art. 150 wet van 04.04.14)

De verzekeringen van aansprakelijkheid in het privéleven

 • BA privéleven BA onroerend goed
 • Andere soorten van verzekering in verband met het privéleven

U hebt inzicht in de basisprincipes van de verzekeringsonderneming, de producten en het verzekeringscontract.

U wenst de principes van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen in grote lijnen te kennen.

U hebt een algemene kennis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het burgerlijk wetboek, alsook van de verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen met betrekking tot het privéleven.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 17 'basiskennis –  Algemene BA (tak 13)’.

 DatumTaalDuur 
Insert Brussels04 november '19, 18 november '19nl09:00 - 16:00Schrijf in
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert