FR NL

Engels E-learning & coaching

Combi learning

Social Media Shares
Engels E-learning & coaching
 

De verschillende taalniveaus in het e-learningpakket bestaan uit volgende onderdelen, waar u rechtstreeks (en afzonderlijk) toegang toe hebt:

  • Communicatie-Woordenschat (algemene woordenschat)
  • Grammatica
  • Taalhandelingen (specifieke uitdrukkingen)
  • Business (bedrijfswoordenschat)
  • Uitspraak

U hebt steeds toegang tot de verschillende taalniveaus. U kiest eerst een bepaald onderdeel, en daarna uw taalniveau daarin.

Het e-learning pakket biedt een overvloed aan materiaal. Voor woordenschat & taalhandelingen gaat het steeds om videofragmenten, met daaraan gekoppeld de woordenschat + oefeningen (lees- en luisteroefeningen, oef. op basis van videofragment, dictee). Bij grammatica gaat het steeds om invuloefeningen of meerkeuzevragen.

Tijdens drie telefoongesprekken krijgt u ondersteuning van een taalcoach. De coach maakt u wegwijs in het e-learning pakket en beantwoordt uw vragen.

U hebt al een zekere kennis van het Engels.

Vooraleer u van start gaat, legt u een taaltest af, zodat u weet op welk niveau van het pakket u zich het beste kan richten. Zodra u uw test hebt afgelegd, krijgt u toegang tot uw e-learningpakket.

U hebt al een zekere kennis van het Engels. U wilt uw kennis op een zelfstandige manier, en onder begeleiding van een taalcoach, opfrissen en/of uitbreiden.

Het resultaat is afhankelijk van

  • de tijd die u investeert in het leren
  • de mate waarin u oefent in de praktijk

Wat u zeker ook interesseert