Overzicht van uw financiële voordelen

Kosteloze opleidingen voor de doelgroep Fopas

Alle opleidingen die Fopas organiseert, zijn kosteloos voor de doelgroep van Fopas en voor de verzekeringsonderneming.

De werkgever ontvangt een transportvergoeding voor de deelnemers die zich buiten hun tewerkstellingsagglomeratie moeten verplaatsen (H&T treinticket 2°klasse).

Doelgroep Fopas
  • het uitvoerend personeel
  • de kaderleden van categorie I
  • de loontrekkende agenten
  • de inspecteurs van categorie I en II 

Subsidiëring van bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingen is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en wordt geregeld met onze contactpersoon binnen het bedrijf.

 

Gunstige opleidingstarieven voor kaderleden vanaf categorie II

Voor deelnemers aan opleidingen met loonschaal Kader II en hoger ontvangt de onderneming een onkostenvergoeding.

U vindt de tarieven via uw Fopas login > Info.

 

De andere diensten van Fopas zijn kosteloos voor alle medewerkers

  • Inspiratie-sessies
  • Webinars
  • Loopbaanbegeleiding
  • Observatorium

 

Outplacement

De werkgever betaalt Fopas een vergoeding voor de begeleiding van een kandidaat