FR NL

Overzicht van uw financiële voordelen

Kosteloze opleidingen voor de uitgebreide doelgroep Fopas

Alle opleidingen die Fopas organiseert, zijn kosteloos voor de doelgroep van Fopas en voor de verzekeringsonderneming.

De werkgever ontvangt een transportvergoeding voor de deelnemers die zich buiten hun tewerkstellingsagglomeratie moeten verplaatsen (H&T treinticket 2°klasse).

Doelgroep Fopas

(uitgebreid

in 2024 - 2025)

 • het uitvoerend personeel
 • de kaderleden van categorie I, II en III
 • de loontrekkende agenten
 • de inspecteurs van categorie I, II, III en IV

 

Specifiek voor 2024 : hoe meer de doelgroep participeert in 2024, hoe groter de kredietlijn voor de verzekeringsondernemingen. Die kan onder bepaalde voorwaarden aangewend worden voor de subsidiëring van opleidingen die intern georganiseerd worden. 

 • Hiertoe schrijft u medewerkers behorend tot de doelgroep in voor opleidingen, inspiratie-sessies, loopbaanbegeleiding via Fopas.
 • Hoe meer zij participeren hoe groter de kredietlijn die u opbouwt want die wordt berekend op basis van aanwezigheidsdagen in 2024
 • De kredietlijn kan u aanwenden voor de subsidiëring van eigen opleidingen

 

Subsidiëring van bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingen is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en wordt geregeld met onze contactpersoon binnen het bedrijf.

 

Specifieke opleidingstarieven voor Personeelsdirectie en Externen

Voor deelnemers aan opleidingen met loonschaal Personeelsdirectie of Extern de onderneming een onkostenvergoeding.

U vindt de tarieven via uw Fopas login > Info.

 

De andere diensten van Fopas zijn kosteloos voor alle medewerkers

 • Inspiratie-sessies
 • Webinars
 • Loopbaanbegeleiding
 • Observatorium

 

Maar opgelet !

Cancel cost blijft van kracht voor iedereen. Of de (online)opleiding nu kosteloos is of niet : inschrijven is een engagement vanwege de medewerker en de onderneming.

U vindt de tarieven via uw Fopas login > Info.

 

Outplacement

De werkgever betaalt Fopas een vergoeding voor de begeleiding van een kandidaat