Overzicht van uw financiële voordelen

Kosteloze opleidingen voor de doelgroep Fopas

Alle opleidingen die Fopas organiseert, zijn kosteloos voor de doelgroep van Fopas en voor de verzekeringsonderneming.

De werkgever ontvangt een transportvergoeding voor de deelnemers die zich buiten hun tewerkstellingsagglomeratie moeten verplaatsen (H&T treinticket 2°klasse).

Doelgroep Fopas
 • het uitvoerend personeel
 • de kaderleden van categorie I
 • de loontrekkende agenten
 • de inspecteurs van categorie I en II 
 • rtoe schrijft u medewerkers behorend tot de doelgroep invoor opleidingen, inspiratie-sessies, loopbaanbegeleiding via Fopas
 • Hoe meer zij participeren hoe groter de kredietlijn die u opbouwt want die wordt berekend op basis van aanwezigheidsdagen in 2018
 • De kredietlijn kan u aanwenden voor de subsidiëring van eigen opleidingen

Specifiek voor 2018 : hoe meer de doelgroep participeert in 2018, hoe groter de kredietlijn voor de ondernemingen. Die kan onder bepaalde voorwaarden aangewend worden voor de subsidiëring van opleidingen die intern georganiseerd worden. 

Subsidiëring van bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingen is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en wordt geregeld met onze contactpersoon binnen het bedrijf.

 

Gunstige opleidingstarieven voor kaderleden vanaf categorie II

Voor deelnemers aan opleidingen met loonschaal Kader II en hoger ontvangt de onderneming een onkostenvergoeding.

U vindt de tarieven via uw Fopas login > Info.

 

De andere diensten van Fopas zijn kosteloos voor alle medewerkers

 • Inspiratie-sessies
 • Webinars
 • Loopbaanbegeleiding
 • Observatorium

 

Outplacement

De werkgever betaalt Fopas een vergoeding voor de begeleiding van een kandidaat