Verfijn uw keuze

Leerdomein 

Opleidingen Samenwerking Faciliteren #15

 Medewerkers sensibiliseren voor de culturele transformatie in de digitale wereld

Webinar

Hoe mensen sensibiliseren en gevoelig maken voor de veranderingen die de digitalisering met zich meebrengt. Jobs worden erdoor beïnvloed op verschillende niveaus. Iedereen is erbij betrokken: medewerkers, klanten, partners met wie men samenwerkt, ...

 Medewerkers sensibiliseren voor de culturele transformatie in de digitale wereld

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Medewerkers sensibiliseren voor de culturele transformatie in de digitale wereld'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in de workshop gaan we hier dieper op in.

 Meter/peter zijn van collega's

Group training

Als mentor haalt u er ongetwijfeld veel energie uit om uw collega onder uw hoede te nemen. Wilt u die taak nog meer ter harte nemen? Volg dan deze specifieke opleiding.

 Meter/Peter zijn van collega's

Webinar

Moet u als meter/peter nieuwe collega’s onthalen en begeleiden? Zorgt u ervoor dat collega’s zich specifieke kennis en/of vaardigheden eigen maken? Dan is dit webinar voor u.

 Meter/Peter zijn van collega's

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Meter/Peter zijn van collega's'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in deze workshop bespreken we die verder, reflecteren we en oefenen we de vaardigheden hieraan gelinkt.

 Coachen van een collega

Group training

Iemand coachen is als een zaadje cadeau krijgen: u ziet de persoon gaandeweg openbloeien. Toch als u het goed aanpakt. Fopas traint u in twee intensieve opleidingsdagen om uw rol als coach te versterken.

 Waarderend leidinggeven

Group training

Als leidinggevende moet u verschillende rollen tegelijk spelen. Hoe krijgt u al die verschillende facetten gecombineerd, terwijl u toch uw eigen grenzen stelt? 

 Waarderend leidinggeven

Webinar

Als leidinggevende wilt u betrouwbaar, solide, inspirerend, creatief, aandachtig, visionair, samenwerkend optreden. U wilt aandacht geven aan wat u wil laten groeien in individuen en teams. Mooi gezegd … maar hoe zet u die woorden om in daden?

 Waarderend leidinggeven

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Waarderend leidinggeven'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in deze workshop bespreken we die verder, reflecteren we en oefenen we de vaardigheden hieraan gelinkt.

 Coachend feedback geven

Webinar

Dit webinar laat zien hoe u feedback op een effectieve en efficiënte manier kan inzetten om de gewenste resultaten te bereiken.

 Coachend feedback geven

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Coachend feedback geven'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in deze workshop bespreken we die verder, reflecteren we en oefenen we de vaardigheden hieraan gelinkt.

 Werkgoesting mogelijk maken

Group training

Zonder werkgoesting geen gelukkige medewerkers. Ontdek welke factoren dit beïnvloeden. En hoe u werkgoesting zelf positief stimuleert. Krijgt u al goesting in deze opleiding? Terecht!

 Een divers team faciliteren

Group training

Stuurt u een team aan dat zo divers is als een bont boeket bloemen? Dan is het belangrijk dat ook de meest uiteenlopende persoonlijkheden met elkaar leren omgaan, en elkaars verschillen als een troef beschouwen.

 Change faciliteren

Group training

Uw organisatie staat voor een veranderingsproces. Is het uw taak om dat door te voeren tot bij uw collega's? Dan ontdekt u in deze opleiding hoe u het nodige draagvlak creëert.

 Participatief samenwerken

Group training

U kent vast de situatie: u stelt een vraag aan uw team, en krijgt alleen maar starende blikken als antwoord. Fopas laat u kennismaken met een aantal technieken waarmee u mensen aanzet om wél te spreken. In een veilige sfeer: van world café tot intervisiegroepen.