FR NL
Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b)

Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b)Basic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 2 dagen (examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag).
Geregelde bijscholing | 12 punten Assuranties

 • De kenmerken van de tak arbeidsongevallen
 • Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet
 • Het contract arbeidsongevallenverzekering
 • Het begrip arbeidsongeval
 • Begrip ongeval
 • Begrip arbeidsongeval
 • Begrip arbeidswegongeval
 • Schadeloosstelling
 • Dodelijke ongevallen
 • Medische, farmaceutische, hospitalisatie, prothese kosten …
 • Het basisloon
 • Tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Hulp van derden
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Het toezicht op de arbeidsongevallenverzekering: het Fonds voor Arbeidsongevallen, de NBB en de FSMA
 • Procedure
 • Verplichting tot aangifte
 • Verwittiging ziekenfonds
 • Verjaring
 • Bekrachtiging door het FAO
 • Bijzondere regelingen

Voor wie ?

Voor elke starter in de branche AO en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Resultaat

Je beheerst de belangrijkste noties en begrippen van de arbeidsongevallenverzekering.

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-