FR NL
Lezen en begrijpen van medische dossiers - een praktische benadering - NEW !

Lezen en begrijpen van medische dossiers - een praktische benadering - NEW !Special

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 3 dagen

 • De essentiële begrippen en terminologie uit de anatomie en de pathologie met hun traumatische, chirurgische en medisch-wettelijke achtergrond. Met inbegrip van
 • de medische antecedenten en mogelijke evoluties
 • het herkennen van medische risico's
 • De werking en de functies van de stelsels. Met inbegrip van:
 • de ermee gepaard gaande aandoeningen, onderzoeken en behandelingen
 • de ermee gepaard gaande aandoeningen en de eraan gerelateerde arbeidsongeschiktheid
 • specifieke aandacht voor zenuwstelsel (link met psychiatrie, depressies, ... gekaderd in medische kostenverzekering en invaliditeitsverzekering)
 • specifieke aandacht voor 'Ernstige ziekten' voorzien in de hospitalisatieverzekering
 • Opvolging van medische dossiers
 • medisch attest eerste vaststelling
 • pathologische voorgeschiedenis
 • evolutie van de letsels
 • speciale onderzoeken, behandelingen, acceptatie en weigering
 • balans van de blijvende letsels
 • betwisting en opvolging gerechtelijk dossier

Voor wie ?

Dit seminarie richt zich tot

 • Medewerkers die instaan voor de medische acceptatie "Overlijden", "Invaliditeit" en "Gezondheidszorgen".
 • Beheerders en verantwoordelijken schadedossiers "Invaliditeit".
 • Beheerders en verantwoordelijken schadedossiers "Gezondheidszorgen".

Resultaat

Aan het einde van het seminarie ben je in staat om

 • medische termen die voorkomen op medische vragenlijsten, medische getuigschriften en verslagen van adviserende geneesheren te begrijpen en correct te interpreteren
 • de evolutie van de aandoening en de mogelijke complicaties in te schatten
 • ingevulde medische vragenlijsten medisch te beoordelen en acceptatievoorwaarden in het kader van nieuwe verzekeringsaanvragen “Overlijden”, “Invaliditeit” en “Gezondheidszorgen” te bepalen
 • de link te leggen tussen de pathologie en de medische kosten die ermee gepaard gaan:
 • de voorafbestaandheid van een aandoening kunnen evalueren
 • een inschatting kunnen maken van de arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit een pathologie
WaarDatumTaalDuur 
Insert15 mei '24, 22 mei '24, 29 mei '24nlSchrijf in
Insert15 mei '24Insert09:00 - 16:00
Insert22 mei '24Insert09:00 - 16:00
Insert29 mei '24Insert09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-