Verfijn uw keuze

Leerdomein 

Opleidingen Samenwerking  #25

 Co-creatie en samenwerken in team

Group training

Hoe maakt u een team zo krachtig dat het de som van individuen allang overstijgt? Dat iedere collega er zijn plekje vindt, en er sterker uitkomt? Met allerlei technieken voor groepsdynamiek wakkert u een vlam aan in uw groep. En door co-creatief samen te werken haalt u de wijsheid in de groep naar boven.

 Samenwerken in team, ook op afstand

Webinar

Samenwerken is al een kunst op zich. Want een groep collega’s is daarom nog geen team. En werkt de helft van dat team ook nog eens op afstand? Dan wordt het nog moeilijker om iedereen op één lijn te krijgen. Leer tijdens dit webinar welke hordes u moet overwinnen om uw team optimaal te doen functioneren, ook in dit digitale tijdperk.

 Samenwerken in team, ook op afstand

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Samenwerken in team, ook op afstand'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in deze workshop bespreken we die verder, reflecteren we en oefenen we de vaardigheden hieraan gelinkt.

 Feedback geven en ontvangen

Group training

Feedback beschouwen als een cadeau dat u gretig uitpakt? Het is een houding die Fopas u graag aanleert. In deze opleiding versterkt u ook uw eigen manier van constructief feedback geven. Want correct tweerichtingsverkeer doet uzelf en uw organisatie alleen maar groeien.

 Feedback geven en ontvangen

Webinar

Schrikt u ervoor terug om feedback te geven? Omdat u vreest voor de reactie, of omdat u weet dat uw collega er toch geen rekening mee houdt? Dan is dit webinar iets voor u.

 Feedback geven en ontvangen

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Feedback geven en ontvangen'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in deze workshop bespreken we die verder, reflecteren we en oefenen we de vaardigheden hieraan gelinkt.

 Projectwerk

Group training

Krijgt u wel eens een project in uw schoot geworpen waarvan u denkt: hoe pak ik dát in godsnaam aan? Na deze opleiding vat u meteen de koe bij de horens.

 Onderhandelen met respect

Group training

U wilt iets in de wacht slepen. En u weet dat u daarvoor compromissen zult moeten zoeken. Waar stelt u uw grenzen? En hoe speelt u in op de tegenargumenten van uw onderhandelingspartner?

 Efficiënt vergaderen

Webinar

Laat ons eerlijk zijn: veel vergaderingen zijn tijdverlies. Te veel gepalaver, te weinig concrete afspraken, geen resultaten achteraf. De oplossing? Méér tijd spenderen aan een goede voorbereiding. En de vergaderingen zelf efficiënter doen verlopen. Precies wat u leert tijdens dit webinar.

 Efficiënt vergaderen

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Efficiënt vergaderen'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in deze workshop bespreken we die verder, reflecteren we en oefenen we de vaardigheden hieraan gelinkt.

 Medewerkers sensibiliseren voor de culturele transformatie in de digitale wereld

Webinar

Hoe mensen sensibiliseren en gevoelig maken voor de veranderingen die de digitalisering met zich meebrengt. Jobs worden erdoor beïnvloed op verschillende niveaus. Iedereen is erbij betrokken: medewerkers, klanten, partners met wie men samenwerkt, ...

 Medewerkers sensibiliseren voor de culturele transformatie in de digitale wereld

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Medewerkers sensibiliseren voor de culturele transformatie in de digitale wereld'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in de workshop gaan we hier dieper op in.

 Meter/peter zijn van collega's

Group training

Als mentor haalt u er ongetwijfeld veel energie uit om uw collega onder uw hoede te nemen. Wilt u die taak nog meer ter harte nemen? Volg dan deze specifieke opleiding.

 Meter/Peter zijn van collega's

Webinar

Moet u als meter/peter nieuwe collega’s onthalen en begeleiden? Zorgt u ervoor dat collega’s zich specifieke kennis en/of vaardigheden eigen maken? Dan is dit webinar voor u.

 Meter/Peter zijn van collega's

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Meter/Peter zijn van collega's'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in deze workshop bespreken we die verder, reflecteren we en oefenen we de vaardigheden hieraan gelinkt.

 Coachen van een collega

Group training

Iemand coachen is als een zaadje cadeau krijgen: u ziet de persoon gaandeweg openbloeien. Toch als u het goed aanpakt. Fopas traint u in twee intensieve opleidingsdagen om uw rol als coach te versterken.

 Waarderend leidinggeven

Group training

Als leidinggevende moet u verschillende rollen tegelijk spelen. Hoe krijgt u al die verschillende facetten gecombineerd, terwijl u toch uw eigen grenzen stelt? 

 Waarderend leidinggeven

Webinar

Als leidinggevende wilt u betrouwbaar, solide, inspirerend, creatief, aandachtig, visionair, samenwerkend optreden. U wilt aandacht geven aan wat u wil laten groeien in individuen en teams. Mooi gezegd … maar hoe zet u die woorden om in daden?

 Waarderend leidinggeven

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Waarderend leidinggeven'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in deze workshop bespreken we die verder, reflecteren we en oefenen we de vaardigheden hieraan gelinkt.

 Coachend feedback geven

Webinar

Dit webinar laat zien hoe u feedback op een effectieve en efficiënte manier kan inzetten om de gewenste resultaten te bereiken.

 Coachend feedback geven

Workshop

Deze workshop volgt op het webinar 'Coachend feedback geven'. Tijdens het webinar kreeg u enkele inzichten mee; in deze workshop bespreken we die verder, reflecteren we en oefenen we de vaardigheden hieraan gelinkt.

 Werkgoesting mogelijk maken

Group training

Zonder werkgoesting geen gelukkige medewerkers. Ontdek welke factoren dit beïnvloeden. En hoe u werkgoesting zelf positief stimuleert. Krijgt u al goesting in deze opleiding? Terecht!

 Een divers team faciliteren

Group training

Stuurt u een team aan dat zo divers is als een bont boeket bloemen? Dan is het belangrijk dat ook de meest uiteenlopende persoonlijkheden met elkaar leren omgaan, en elkaars verschillen als een troef beschouwen.

 Change faciliteren

Group training

Uw organisatie staat voor een veranderingsproces. Is het uw taak om dat door te voeren tot bij uw collega's? Dan ontdekt u in deze opleiding hoe u het nodige draagvlak creëert.

 Participatief samenwerken

Group training

U kent vast de situatie: u stelt een vraag aan uw team, en krijgt alleen maar starende blikken als antwoord. Fopas laat u kennismaken met een aantal technieken waarmee u mensen aanzet om wél te spreken. In een veilige sfeer: van world café tot intervisiegroepen.