FR NL
Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand (takken 13 en 17)

Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand (takken 13 en 17)Basic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 3 dagen (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen Module 2 > 2.1 Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand (takken 13 en 17).

Basis BA

 • De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Definitie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • Onderscheid tussen de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid
 • Definitie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Onafhankelijkheid en samenloop van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden
 • De extracontractuele aansprakelijkheid
 • Artikelen 1382 en 1383 BW
 • De bestanddelen van de extracontractuele aansprakelijkheid
 • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1384 BW
 • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1385 BW
 • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1386 BW
 • Artikel 1386bis BW Artikel
 • 544 BW (burenhinder)
 • De verschillende soorten burgerlijke aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid zonder fout
 • De gedeelde aansprakelijkheid
 • De hoofdelijke aansprakelijkheid
 • De personen- en schadeverzekeringen
 • De personenverzekeringen
 • De schadeverzekeringen
 • Verschillen tussen zaakverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen

 • Vrije beschikking over de schadevergoeding (art. 147 wet van 04.04.14)
 • Kwitantie ter afrekening (art. 148 wet van 04.04.14)
 • Schadeloosstelling door de verzekerde (art. 149 wet van 04.04.14)
 • Eigen recht van de benadeelde (art. 150 wet van 04.04.14)

De verzekeringen van aansprakelijkheid in het privéleven

 • BA privéleven
 • BA onroerend goed
 • Andere soorten van verzekering in verband met het privéleven

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

 • Soorten aansprakelijkheid in verzekering BA ondernemingen
 • Soorten aansprakelijkheid in de verzekering beroepsaansprakelijkheid
 • Verzekerde personen
 • Notie ‘derden’
 • Gebruik van voertuigen
 • Dekking materiële schade
 • BA milieu
 • Burenhinder
 • Toevertrouwde goederen
 • BA na levering
 • Uitsluiting ‘schade aan geleverd product/uitgevoerde werken’
 • Verschillende verzekeringssystemen (loss occurence, claim made, fact occurence)

Tienjarige aansprakelijkheid

 • Rechtsgrond en draagwijdte tienjarige aansprakelijkheid architecten en aannemers
 • Technische controle
 • De gangbare waarborguitbreidingen
 • Verplichtingen van de verzekeraar na het einde van de overeenkomst (art. 142. Wet van 04.04.14)
 • Nut van een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)

Rechtsbijstandverzekering

 • Toepasselijke wetgeving op de verzekering rechtbijstand
 • De voorwaarden en bepalingen van de verzekering rechtbijstand

Voor wie ?

Voor iedereen die een algemene kennis terzake wil verwerven, alsook voor iedere tussenpersoon in verzekeringen die het statuut van Verantwoordelijke voor de Distributie (VVD) wil verwerven.

Resultaat

Je hebt een algemene kennis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het burgerlijk wetboek, alsook van de verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen met betrekking tot het privéleven, de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid en de tienjarige aansprakelijkheid. Ook de rechtsbijstandsverzekering wordt kort besproken.

WaarDatumTaalDuur 
Insert15 mei '24, 22 mei '24, 29 mei '24nlSchrijf in
Insert15 mei '24Insert09:00 - 16:00
Insert22 mei '24Insert09:00 - 16:00
Insert29 mei '24Insert09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-