FR NL
Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid (tak 13)

Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid (tak 13)Basic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 2 dagen (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 12 punten Assuranties

Basis BA

 • De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Definitie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • Onderscheid tussen de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid
 • Definitie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Onafhankelijkheid en samenloop van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden
 • De extracontractuele aansprakelijkheid
 • Artikelen 1382 en 1383 BW
 • De bestanddelen van de extracontractuele aansprakelijkheid
 • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1384 BW
 • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1385 BW
 • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1386 BW
 • Artikel 1386bis BW Artikel
 • 544 BW (burenhinder)
 • De verschillende soorten burgerlijke aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid zonder fout
 • De gedeelde aansprakelijkheid
 • De hoofdelijke aansprakelijkheid
 • De personen- en schadeverzekeringen
 • De personenverzekeringen
 • De schadeverzekeringen
 • Verschillen tussen zaakverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen

 • Vrije beschikking over de schadevergoeding (art. 147 wet van 04.04.14)
 • Kwitantie ter afrekening (art. 148 wet van 04.04.14)
 • Schadeloosstelling door de verzekerde (art. 149 wet van 04.04.14)
 • Eigen recht van de benadeelde (art. 150 wet van 04.04.14)

De verzekeringen van aansprakelijkheid in het privéleven

 • BA privéleven
 • BA onroerend goed
 • Andere soorten van verzekering in verband met het privéleven

Voor wie ?

Voor elke starter in BA en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven. De opleiding is eveneens bestemd voor tussenpersonen die het statuut van persoon in het contact met het publiek (PCP) wensen te verwerven en die hiervoor het Certassur examen 17 ‘Algemene BA (tak 13) basiskennis’ afleggen.

Resultaat

Je hebt een algemene kennis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het burgerlijk wetboek, alsook van de verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen met betrekking tot het privéleven.

WaarDatumTaalDuur 
Insert15 mei '24, 22 mei '24nlSchrijf in
Insert15 mei '24Insert09:00 - 16:00
Insert22 mei '24Insert09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-