FR NL
FAQ

FAQ

Inschrijven

Groepsopleidingen & Workshops

Online learning

Loopbaanbegeleiding

Inspiratie-sessies

Support & Advies

 

 

Inschrijven

U wilt zich inschrijven

Schrijf u in via de gangbare procedures binnen uw bedrijf.

U kunt zich onbeperkt inschrijven in het aanbod van Fopas voor zover dat dit strookt met bedrijfsinterne overwegingen.

 

Overschrijdt u 30 u opleidingen op jaarbasis dan kan alleen Fopas een bijkomende inschrijving registreren.

 

Weet u niet tot wie u te wenden?

 

Reserveer uw plaats via uw inschrijving op de wachtlijst, dus ook als een opleiding nog niet gepland is!

 

Inschrijven is een engagement. Vermijd annuleringskosten (groep & online opleidingen)

Meld ons zo snel mogelijk als u toch verhinderd bent.

Zo zorgt u dat:

Annuleringskosten gelden voor iedereen. Of de (online)opleiding nu kosteloos is of niet : inschrijven is een engagement vanwege de medewerker en de onderneming.

U vindt de tarieven via uw Fopas login > Info.

 

Validatie-regels worden schriftelijk meegedeeld door hr van de onderneming

Elke onderneming bepaalt validatie-regels volgens de gangbare interne procedures: bedrijfsinterne LMS, ondernemingsraad of syndicale vertegenwoordiging, …

Validatieregels hebben een impact op alle inschrijvingen van de onderneming bij Fopas.

In dit geval heeft de chef een overzicht via zijn Fopas login over de opleidingen van zijn team.

 

Groepsopleidingen & Workshops

Iedereen kan deelnemen!

Bent u een junior medewerker of een professional met een lange carrière? Onze opleidingen staan voor u open: we passen ze aan uw wensen en verwachtingen aan !

Uzelf of uw leidinggevende neemt het initiatief een opleiding te volgen, in overleg met hr.

Groepsopleidingen, workshops, e-learning  zijn gratis voor medewerkers uit de verzekeringssector, behalve voor kaderleden categorie II en hoger. Voor hen vraagt Fopas een bijdrage aan de onderneming.

Webinars en inspiratiesessies zijn kosteloos voor alle medewerkers uit de sector.

 

U volgt opleiding, bij u in de onderneming of bij ons

Opleidingen worden op alle locaties georganiseerd, op voorwaarde dat er voldoende deelnemers zijn.

Er zijn twee formules:

 

Uw ervaring en verwachtingen, we houden er rekening mee

We peilen vooraf naar de wensen en verwachtingen, want de trainer focust op de leervragen in de groep. 

 

Uw inschrijving behandelen we onmiddellijk

Ten laatste één maand voor de start ontvangt u een uitnodigingsmail.

 

U houdt de vinger aan de pols: uw inschrijving en opleiding volgt u op met uw Fopas login

Via uw Fopas login volgt u het verloop van uw inschrijving tot de planning en evaluatie van uw opleiding.

U vindt er altijd uw:

 

U haalt nog méér uit uw opleiding met een korte voorbereiding

Uw voorbereiding bevordert het leerresultaat. Zo kunt u:

 

U leert samen met en van collega’s

Leren is best prettig. Samen met andere collega’s:

 

Na uw opleiding blijft u verder leren

U kunt de geleerde vaardigheden verder inoefenen na de opleiding.  

 

Online Learning

Online Learning is zelfstandig leren, waarbij u uw leerproces stuurt

U hebt volgende opties:

 

Wat is de essentie van Online Learning?

Online Learning is in essentie zelfstudie, waarbij begeleiding essentieel is.

Leren in uw eigen tempo en op de momenten die u passen, vraagt een engagement:

Maak gebruik van de begeleiding die wordt aangeboden, zodat u antwoorden krijgt op uw persoonlijke leervragen.

 

Online Learning is het leren van de toekomst

Dat betekent dat u:

 

Hoe werkt een webinar?

Een webinar is een online seminar waarbij u de trainer en zijn presentatie live vanop uw PC kunt volgen. Gezien de korte duur beperkt de trainer zich tot de essentie, en deelt hij de kern van zijn visie en ervaringen met u. U kunt op elk moment een vraag stellen (via de chat). Wenst u zich nadien verder te verdiepen in het thema en/of dit verder in te oefenen, dan kunt u zich inschrijven voor de aanverwante workshop.

 

Welke begeleiding mag u verwachten bij een webinar?

Een webinar wordt begeleid door een trainer aan wie u op elk moment vragen kunt stellen (via de chat). Als een vraag zinvol is voor de groep, probeert de trainer er nog tijdens het webinar op in te gaan. Anders krijgt u nadien antwoord via e-mail.

 

Hoe werkt een e-learningpakket?

Een e-learningpakket is stapsgewijs opgebouwd met oefeningen en theorie en is specifiek ontworpen om zelfstandig te leren.

Welke begeleiding mag u verwachten bij e-learning?

Bij elk e-learningpakket is er, indien u dat wenst, begeleiding door een trainer voorzien. Dat kan via groepssessies of via telefonische opvolging. In de opleidingsfiches ontdekt u het type begeleiding per leerpakket.

 

Loopbaanbegeleiding

Wanneer is loopbaanbegeleiding zinvol?

Loopbaanbegeleiding stelt u in staat uw job en loopbaan met meer zelfvertrouwen en enthousiasme verder te zetten en uit te bouwen..

Enkele voorbeelden van loopbaanbegeleiding:

Deze voorbeelden vertalen zich in oplossingen zoals jobcoaching, jobcrafting en zuivere loopbaanbegeleiding. Bij Fopas vallen deze onder de algemene noemer 'loopbaanbegeleiding'. Meer info vindt u op de site onder ‘Loopbaan’.

 

Individuele loopbaanbegeleiding is kosteloos voor alle medewerkers

 

Samen met uw coach bepaalt u waaraan u wilt werken

In een eerste gesprek maakt u kennis met uw coach en bespreekt u samen:

Eventuele worden de verwachtingen van de leidinggevende of hr-verantwoordelijke afgetoetst indien zij de individuele begeleiding ondersteunen.

 

Loopbaanbegeleiding vergroot uw zelfinzicht en vertrouwen in een realistische verandering

Tijdens het verloop van de begeleiding, gaat u samen met uw coach uw:

Eventueel bereidt samen met uw coach de elementen voor die u met relevante anderen in de onderneming wilt bespreken.

 

U beslist of u anderen informeert over uw loopbaanbegeleiding

De personen in uw onmiddellijke omgeving zullen uw initiatief voor loopbaanbegeleiding waarderen. Vertel hen erover!

 

Loopbaanbegeleiding bij Fopas is individueel, en soms in groep, maar blijft altijd vertrouwelijk

De begeleiding is individueel, maar wordt in groep georganiseerd. Consulteer hiervoor ons opleidingsaanbod ‘Persoonlijke ontwikkeling’.

Komt u tot nieuwe zelfinzichten? Of ontdekt u veranderingsmogelijkheden in uw job en loopbaan? Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Een individuele begeleiding duurt 6 uren, gespreid in de tijd

De sessies duren 1 of 1,5 uur en zijn gespreid over 3 tot 4 maanden.

 

Locatie en tijdstippen zijn individueel te bepalen

 

Inspiratie-sessies

Inspiratie opdoen om te blijven evoluereninsp-evol

In beweging komen, werk maken van uw ontwikkeling wordt gemakkelijker als u weet waar naartoe.

Laat u verleiden door de inspiratie- en demo-sessies die uw bedrijf met Fopas kan organiseren.

Alle competenties uit het aanbod van Fopas komen in aanmerking, zolang ze een opstap zijn voor een toekomstig incompany traject.

 

Support & Advies

Uw beheer. U volgt alles online op!

Via uw Fopas login volgt u, als medewerker of als hr-contactpersoon bij Fopas, online de inschrijvingen en opleidingen op die u aanbelangen.

Zo houdt iedereen de vinger aan de pols.

 

Organisatie, administratie & rapportering. Voor uw comfort

Reken op ons voor de hele organisatie en administratie van leertrajecten, die we geïntegreerd aanpakken:

 

Begeleiden & adviseren, in partnership. We zijn er voor u!

Vraag onze begeleiding en advies. We doen dit graag, met alle partners samen. We zijn hierbij alert voor de menselijke kant van de zaak: hoe & wat aan wie communiceren, wat is de impact van bepaalde handelingen, wie betrekken, …

 

Fopas is uw opleidingspartner mét exclusieve ervaring in de verzekeringssector

Uw persoonlijke groei en ontwikkeling, zodat u inzetbaar blijft in een veranderende context. Daar doen wij het voor. Exclusief voor de verzekeringssector. Met jaarlijks 5.000 inschrijvingen.

Uw voordelen: