FR NL
Technische verzekeringen

Technische verzekeringenBasic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 3 dagen (examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag).
Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

 • Algemene inleiding: voorgeschiedenis
 • Machinebreuk
 • Bouwverzekeringen
 • Bouwverzekeringen
 • Risico's
 • Personen en vaklui
 • Aansprakelijkheid
 • Dekkingsperioden (bouw, montage en proefdraaien – waarborg of onderhoud – tienjarige aansprakelijkheid)
 • Verzekering ‘alle bouwplaatsrisico’s’
 • Ontwikkeling
 • Voorwaarden voor de contractsluiting
 • Verzekeringspolis
 • Tarifering
 • Formules en bijzondere clausules
 • Oefening
 • Verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers
 • Juridische grondslagen
 • Algemene voorwaarden
 • Oefening schadegeval
 • Verzekering ‘montage-proefdraaien’
 • Voorwerpen of constructies onder dekking ‘proefdraaien’
 • Basiswaarborgen – aanvullende waarborgen – uitsluitingen
 • Aangegeven waarde
 • Dekkingsperiode montage en proefdraaien (begin en einde)
 • Schadeloosstelling – uitbetaling
 • Bepaling van de premie en de franchise
 • Oefening
 • Verzekering ‘machinebreuk’
 • Verzekeringspolis
 • Bijzondere gevallen
 • Uitsluitingen
 • Verzekerde waarde
 • Premie
 • Oefening
 • Tariefcriteria en –parameters
 • Verzekering ‘elektronische apparatuur’
 • Probleem van de verzekering van computers
 • Beschouwingen over verzekeringspolissen voor informatica-apparatuur
 • Informaticafraude
 • Verzekering ‘fabrieksgarantie’
 • Inleiding
 • Bijzondere voorwaarden waarborgverzekering
 • Bijzondere gevallen

Voor wie ?

Voor elke starter in de branche en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven

Resultaat

Je hebt een algemene kennis van de verschillende vormen van technische verzekeringen.

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-