FR NL
RDR-beheer en toepassing van de expertiseovereenkomst

RDR-beheer en toepassing van de expertiseovereenkomstFocus

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 2 dagen (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 12 punten Assuranties

Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • Welke expert sluit het expertiseverslag af?
 • De directe expert en de expert-tegenpartij zijn het niet met elkaar eens: is de arbitrageprocedure verplicht?
 • Welk onderscheid moet er gemaakt worden tussen “niet-bewezen uitzondering” en “niet-overeenstemmende versies”?
 • De storende derde is al dan niet geïdentificeerd: welke gevolgen?
 • Eén van de partijen ontkent het contact tussen de voertuigen: wordt er altijd contact verondersteld? Hoe te bepalen of een geval van barema toegepast kan worden?

Vaststelling van de schade

 • Vergoeding door de verzekeraar “materiële schade”
 • Informatie van de expert en overeenstemming van de schade met het ongeval
 • Afsluiten van het expertiserapport
 • Geschillen en arbitrage

Schadebeheer

 • Niet-verzekering: termijnen, beheersregels
 • Verdachte gevallen in verband met fraude: modaliteiten en procedures
 • Eenzijdige versies en overeenstemming wat de toedracht betreft

Directe regeling

 • Regeling op initiatief
 • Baremagevallen: praktische oefeningen
 • Uitzonderingen: bewijs, gevolgen
 • Fout van een derde
 • Onregelmatig rijden en oorzakelijk verband met het ongeval
 • Regeling met akkoord
 • Regeling met het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF)
 • Gevolgen van de verschillende soorten regeling

De compensatiemechanismen

 • De verschillende soorten compensatiedocumenten en de gevolgen ervan
 • Het verhaal van de directe verzekeraar en de vergoeding ten laste van de verzekeraar-tegenpartij

Ieder ander onderwerp zal op verzoek van de deelnemers behandeld en besproken worden.

Voor wie ?

De voortgezette opleiding is uitsluitend bestemd voor beheerders die minstens één jaar ervaring met de RDR-praktijk hebben en zich verder in dit domein willen bekwamen.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding heb je een grondige kennis van de toepassingsvoorwaarden, de algemene principes en de mechanismen van de Expertise-en RDR-overeenkomst. Je bent vertrouwd met de principes van de RDR-rechtspraak en bent in staat de meest complexe RDR-schadegevallen te beheren.

WaarDatumTaalDuur 
Insert03 december '24, 10 december '24nlSchrijf in
Insert03 december '24Dag 109:00 - 16:00
Insert10 december '24Dag 209:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-