FR NL
In vertrouwen samenwerken met collega’s

In vertrouwen samenwerken met collega’sSpecial

Webclass or Face-to-Face

Het lijkt onmogelijk, en toch zie je teams waar alles zomaar vlotjes lijkt te verlopen. Teamleden voelen en vullen elkaar aan. Er is begrip. Er is respect. Er is een open dialoog. Teamleden springen voor elkaar in de bres om zo een moeilijke klus te klaren. Hoe kom je zover als team? En hoe draag je daar zelf toe bij?

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 1 dag

Een sfeer van samenwerken in team creëren

 • Hoe ga je om met verschillende eigenschappen en uiteenlopende vaardigheden van collega’s?
 • Hoe zorg je ervoor dat je de mens áchter je collega leert kennen?
 • Wat zijn je sterktes en valkuilen en welke rol zie je voor jezelf? Welke rol neem jij op in het team en wat betekent dat voor de samenwerking?

In vertrouwen samenwerken

 • Hoe zorg je voor een open communicatie met de anderen?
 • Hoe zorg je voor voldoende vertrouwen en verbinding met je collega’s?
 • Hoe zorg je ervoor dat anderen ‘erbij horen’?
 • Hoe ga je om met angst voor conflicten, jaloezie, cynisme, … bij collega’s?

Co-creatief samenwerken waarbij iedereen invloed heeft op het proces en op het resultaat van het proces

 • Hoe draag je bij aan een gezamenlijk resultaat (ook als je daarbij niet direct persoonlijk belang hebt)?
 • Hoe creëer je samen oplossingen die tegemoetkomen aan een gemeenschappelijk belang?
 • Hoe zet je je samen met je collega’s in om een bepaald doel te bereiken?
 • Hoe heb je oog voor het geheel en verwelkom je andere standpunten?

Persoonlijk actieplan

 • Wat wil je graag beter doen bij het samenwerken in team? Welk voordeel zou dit hebben voor jou en voor anderen als jou dit lukt?
 • Wat zijn de eerste kleine stappen die je kan zetten? Wie of wat kan jou hierbij helpen?
 • Waaraan zal je merken dat het de goede richting uitgaat?

Voorkennis

De opleiding vraagt geen specifieke voorkennis. Dit is een interactieve opleiding waar theorie en praktijk elkaar afwisselen.

Voor wie ?

Voor iedereen die uit is op een goede, open en aangename samenwerking met collega's.

Resultaat

 • Je kent de geheimen van een goed team.
 • Je weet hoe je tot een open communicatie met collega's kan komen.
 • Je weet hoe je zorgt voor voldoende vertrouwen en verbinding met je collega's.
 • Je weet wat je sterktes en je valkuilen zijn, welke rol jij opneemt en wat dat betekent voor de samenwerking.

 

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-