FR NL
Brandverzekering speciale risico's en bedrijfsschade

Brandverzekering speciale risico's en bedrijfsschadeFocus

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 3 dagen (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

 • Op basis van welke elementen wordt de brandverzekeringspolis Speciale Risico’s en Bedrijfsschade opgesteld?
 • Hoe te antwoorden op vragen van verzekerden of makelaars?
 • Wat houdt de wijziging in van een brand verzekeringspolis Speciale Risico’s en Bedrijfsschade?
 • In hoeverre beïnvloedt preventie de contract- en tariefvoorwaarden van een brand verzekeringspolis Speciale Risico’s?
 • Wat zijn de voordelen van een dekking tegen bedrijfsschade?
 • Hoe lonen goed te verzekeren bij bedrijfschade?

Deel I: Speciale risico’s (2 dagen)

 1. Definitie van “speciaal risico”
 2. Algemene voorwaarden: analyse van de verschillen met de begrippen “eenvoudige risico’s”
 • Verzekerde risico’s – verzekeringsmodaliteiten
 • Goederen – Gebouw - Inboedel - Materiaal - Koopwaar
 • Aansprakelijkheden
 • Kosten
 • Studie van gevaren en waarborgen
 • Algemene uitsluitingen
 • Gedekte gevaren
 • Administratieve bepalingen
 • Duur van de contracten – Indexering - Opzegging - Voorzorgsbedrag
 • Schaderegeling
  • Vrijstelling
  • Evenredigheidsregel
  • Wederbelegging en betaling van de vergoeding
 1. Medeverzekering
 2. Tariefelementen
 • Tariefstructuur
 • Vaststellen van het premieniveau
  • Premievoet - Afdeling brand / Andere afdelingen
  • Invloed van bijkomende waarborgen en expertisekosten
  • Berekening van de handelspremie
 • Voorbeelden en oefeningen

Deel II: Bedrijfsschade (1 dag)

 1. Omvang van de waarborg
 2. Vergoedingsperiode
 3. Wachttijd
 4. Analyse van voornaamste exploitatierekeningen
 5. Verzekering van de lonen
 6. Aanpasbaarheid / Regularisatie
 7. Uitbreiding van de waarborgen
 • Verbod van toegang
 • Onvermogen van de leverancier (klant)
 • Bijkomende extra kosten
 1. Uitsluitingen
 2. Tariefelementen
 3. Principes van schaderegeling

Voorkennis

Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je een basiskennis hebben inzake brandverzekeringen en vertrouwd zijn met de algemene voorwaarden van een brandverzekeringspolis.

Voor wie ?

Iedereen die werkzaam is in de tak Brand, komt voor deze opleiding in aanmerking. Meer bepaald is ze gericht tot mensen met een commerciële functie en de productbeheerders die

 • over een minimum aan ervaring beschikken in brandverzekering Eenvoudige Risico’s
 • of nieuw zijn in het beheer van de brandverzekering Speciale Risico’s.

Resultaat

 • Je hebt een basiskennis van het beheer van speciale risico’s en het beheer van bedrijfsschade, waarmee elke onderneming te maken krijgt bij een overname van de activiteiten na een schadegeval.
 • Je kan polissen coherent opstellen en beheren en alle courante polisverrichtingen met kennis van zaken uitvoeren.
WaarDatumTaalDuur 
Insert17 april '24, 24 april '24, 30 april '24nlVolzet
Insert17 april '24Insert09:00 - 16:00
Insert24 april '24Insert09:00 - 16:00
Insert30 april '24Insert09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-