FR NL
Verzekering Brand en natuurevenementen (tak 8)

Verzekering Brand en natuurevenementen (tak 8)Basic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 3 dagen (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • Wie heeft een verzekeringsbelang en wie is aansprakelijk?
 • Wat zijn de basisdekkingen en uitsluitingen van een brandverzekering ‘woning en handelszaak’?
 • Wat is de evenredigheidsregel?
 • In welke gevallen is deze niet van toepassing?
 • Wat is het verschil tussen de aanvullende en optionele dekkingen?
 • Hoe de waarde van een gebouw en inhoud bepalen?

Wetgevend kader van de brandverzekering

Brandverzekering eenvoudige risico’s

 • Wie kan zich verzekeren en in welke hoedanigheid?
 • Welke waarde verzekeren? Hoe die waarde vaststellen?
 • Verzekerbare gevaren, waarborgen en uitsluitingen.
 • Preventie en tarifering.
 • Administratie en follow-up van een overeenkomst (duur, opzegging, geschillen).
 • Regelen van een schadegeval. Berekening van de vergoeding (franchise, verhaal, omkeerbaarheid…).

Brandverzekering speciale risico’s: basisdekkingen & facultatieve waarborgen

Voorkennis

Kennis van het deel 4 wet 4 april 2014 is een voordeel.

Voor wie ?

Voor beheerders in verzekeringsondernemingen en tussenpersonen die geen ervaring in deze tak hebben.

Resultaat

 • Je beheerst de basisbegrippen en verwerft inzicht in de algemene voorwaarden van de verzekering brand ‘eenvoudige risico’s’.
 • Je kent de belangrijkste kenmerken alsook de waarborgen, de omvang en de beperkingen van de dekkingen.
 • Je kan ze onderscheiden van de brandverzekering ‘niet-eenvoudige zogenaamde speciale risico’s’.
WaarDatumTaalDuur 
26 september '24, 30 september '24, 16 oktober '24nlSchrijf in
26 september '24Online09:00 - 16:00
30 september '24Online09:00 - 16:00
16 oktober '24Online09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-