FR NL
De wegcode

De wegcodeBasic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 2 dagen

 • Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen: fout, oorzakelijk verband, bewijslast
 • Waarde van de bevelen van de bevoegde personen, van de verkeerstekens en van de verkeersregels
 • Gebruik van de openbare weg
 • Plaats van de bestuurders op de openbare weg
 • Snelheidsbeperkingen
 • Verplichting voorrang te geven, voorrangregels van rechts, manoeuvres, gelijktijdige manoeuvres
 • Kruisen en inhalen, inhaalverbod, wegversmalling, inhalen + links afslaan
 • Veranderen van richting
 • Openen van portieren
 • Verkeerstekens
 • Wegmarkeringen
 • Verkeersborden
 • Rijbewijs

De inhoud wordt aangepast aan de verwachtingen van de deelnemers op basis van hun behoefteanalyse (prioritaire artikels van de wegcode).
De deelnemers worden gevraagd hun eigen cases mee te brengen.

Voor wie ?

Je wil graag je kennis van de wegcode opfrissen.
Deze opleiding is zeker aan te bevelen voor de schadebeheerders Auto.

Resultaat

Je hebt terug een overzicht van de belangrijkste bepalingen van de wegcode.

Opmerking : de trainer is een specialist van de wegcode. Hij is geen verzekeringsexpert en is niet gemandateerd om beslissingen te nemen inzake schadegevallen.

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-