FR NL
Basiskennis verzekeringen - Module 1 Certassur met E-learning

Basiskennis verzekeringen - Module 1 Certassur met E-learningBasic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 3 dagen + e-learning (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen Module 1.

DOEL

DEEL 1 - VERZEKERINGSMARKT EN REGELGEVING OP HET VERZEKERINGSCONTRACT

 • De kenmerken, de belangrijkste elementen en de werking van de Belgische verzekeringsmarkt kennen.
 • De structuur en de principes van de wet van 2014 kennen, alsook het verschil tussen verschillende soorten verzekeringen.
 • Weten welke de betrokken partijen zijn en hun contractuele verplichtingen kennen.
 • Hoe komt een overeenkomst tot stand, de principes van de bewijsregeling van het bestaan van de overeenkomst en de voorziene verjaringstermijnen.
 • Het kader en het functioneren van de afhandeling van klachten kennen.
 • Weten welke verzekeringen de financiële risico’s dekken die een consument loopt, het voorwerp en hun voornaamste waarborgen kennen.

DEEL 2 - DIVERSE WETGEVING

 • Het begrip verzekeringsdistributie, de activiteiten ervan, de actoren en hun verplichtingen.
 • Het toepassingsgebied en de principes van de wetgeving betreffende de consumentenbescherming.
 • Het toepassingsgebied en de principes van de GDPR.
 • Het toepassingsgebied en de principes van de antiwitwaswetgeving. De rol van de verschillende actoren hieromtrent.
 • De basisprincipes inzake de informatieverplichtingen en gedragsregels (MiFID/IDD).
 • De basisprincipes van bedrijfsethiek.

INHOUD

DAG 1 : klassikaal of Webclass

 • Deel 1: Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract
 • Minimale financiële vakbekwaamheid
 • Basisprincipes betreffende de afhandeling van klachten

VIA E-LEARNING

 • Deel 1: Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract
 • De Belgische verzekeringsmarkt
 • De toepasselijke wetgeving betreffende de verzekeringsovereenskomsten

DAG 2 & 3 : klassikaal of Webclass

 • Deel 2: Diverse wetgeving
 • De toepasselijke wetgeving betreffende de distributie van verzekeringsproducten
 • De toepasselijke wetgeving betreffende de consumentenbescherming
 • De toepasselijke wetgeving betreffende de gegevensbescherming
 • De toepasselijke wetgeving betreffende de witwaswetgeving
 • Basisprincipes betreffende de informatievereisten en de gedragsregels voor de distributie van verzekeringen (MiFID/IDD)
 • Basisprincipes van bedrijfsethiek

Voor wie ?

Je wil een algemene kennis in verzekeringen verwerven.
Deze opleiding is een uitstekende inleiding tot de verzekeringsberoepen.
Je wenst je voor te bereiden op het examen Module 1 (algemene module) met het oog op het verkrijgen van een attest van beroepskennis:

 • De personen in contact met het publiek (PCP)
 • De verantwoordelijken voor de distributie (VVD)
 • De verzekerings-, de nevenverzekerings- ou de herverzekeringstussenpersonen
 • De effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de (her)verzekeringsdistributie

Voor iedereen die zijn/haar kennis hieromtrent wenst bij te werken.

Resultaat

Je verwerft de vereiste juridische en technische kennis om de werking van de Belgische verzekeringsmarkt en van de meeste verzekeringsproducten te begrijpen.

WaarDatumTaalDuur 
Insert & Online15 april '24, 29 april '24, 06 mei '24nlVolzet
Insert & Online15 april '24Insert09:00 - 16:00
Insert & Online29 april '24Online09:00 - 16:00
Insert & Online06 mei '24Online09:00 - 16:00
05 juni '24, 12 juni '24, 19 juni '24nlSchrijf in
05 juni '24Online09:00 - 16:00
12 juni '24Online09:00 - 16:00
19 juni '24Online09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-