FR NL
Levensverzekeringen met een beleggingscomponent (takken 21, 23 en 26) - Module 4

Levensverzekeringen met een beleggingscomponent (takken 21, 23 en 26) - Module 4 Basic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 1 dag (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur-examen ‘Module 4’ (ook het attest voor Module 3 moet worden behaald!).

 • De ‘financiële producten’ in de verzekering (tak 21 - tak 23 - tak 26)
 • Instap- en beheerskosten
 • Conjuncturele uittredingsvergoeding en ‘spot rate’
 • Het essentiële-informatiedocument (DIC/KID)
 • Winstdeelname
 • De fiscaliteit van verzekeringen van het type ‘financiële producten’ (roerende voorheffing, overdracht van reserves)
 • Financiële risico’s voor de verzekeringnemer (tak 21 – tak 23 – tak 26)
 • Bancaire producten (kasbons, staatsbons, obligaties, aandelen, bancaire fondsen, ICB’s en rekeningen)
 • De fiscaliteit van bancaire producten
 • De risico’s verbonden aan bancaire producten

Voorkennis

Een algemene kennis van levensverzekeringen is wenselijk.

Voor wie ?

 • Iedere starter in de levensverzekering met beleggingscomponent.
 • Iedereen die zich wil bijscholen op het gebied van levensverzekeringen met een beleggingscomponent.
 • Iedereen die zich wil voorbereiden op het Certassur-examen ‘Module 4’ om een attest beroepskennis te behalen.

Let op: kandidaten die in het kader van hun beroepskennis ‘Module 4 - Levensverzekeringen met een beleggingscomponent’ moeten kennen, dienen ook ‘Module 3 - Levensverzekeringen - algemene module’ te kennen. 

Resultaat

 • Je kent de levensverzekering met een beleggingscomponent.
 • Je verwerft een basiskennis van:
 • de technische en juridische aspecten van levensverzekeringen met een beleggingscomponent
 • de financiële risico’s voor de verzekeringnemer
 • de fiscaliteit van de 4de pensioenpijler
 • de voor- en nadelen van andere beleggingsopties

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur-examen ‘Module 4’ (ook het attest voor Module 3 moet worden behaald!).

WaarDatumTaalDuur 
08 november '24nlSchrijf in
08 november '24Dag 109:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-