FR NL
Levensverzekeringen (takken 21-23-26) - Module 3

Levensverzekeringen (takken 21-23-26) - Module 3Basic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 4 dagen (examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag).
Geregelde bijscholing | 24 punten Assuranties

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 'Module 3'.

 1. Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid
 • Definitie ‘levensverzekering’ en de Wet betreffende de verzekeringen
 • Rechten en plichten van de bij een levensverzekering betrokken partijen
 • Verschillende begunstigingsclausules en het erfrecht
 • Wettelijke prestaties bij ziekte of ongeval
 • De aanvullende verzekeringen ‘invaliditeit’ en ‘ongevallen’
 • De verschillende soorten ‘klassieke levensverzekeringen’ (tak 21)
 • De flexibele levensverzekering ‘universal life’ (tak 21)
 • De ‘financiële producten’ in de verzekering (tak 21 - tak 23 - tak 26)
 • De uitgesloten risico's
 • De verschillende elementen die het bedrag van een levensverzekeringspremie bepalen
 • De 4 pensioenpijlers
 • Wettelijk rust- en overlevingspensioen
 • Fiscaliteit van de levensverzekeringen van de 3de pijler (langetermijnsparen, pensioensparen)
 • De wiskundige reserve (of waarde van de overeenkomst) en de toepassingen ervan
 • De winstdeelname
 1. Pensioenen van de 2de pijler
 • Kenmerken van de pensioenen van de 2de pijler voor werknemers en zelfstandigen (Groep, Individuele Pensioentoezegging, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (Sociaal – RIZIV), Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (financiering - prestaties - medische selectie). Het sociale luik van de WAP voor werknemers. De WAP voor zelfstandigen.
 • Fiscaliteit van de pensioenen van de 2de pijler (en aanvullende waarborgen) (premietaks - voorwaarden - fiscaal voordeel - maximaal fiscaal voordeel, 80%-regel, 100%-regel - belasting van de prestaties - successierechten)
 1. De bancaire spaarproducten
 2. Verzekeringsmarkt, gedragsregels en antiwitwaswetgeving
 • De verzekeringsdistributeur en de onafhankelijk financieel planner
 • Gedragsregels, informatieplicht (precontractueel document, …) en zorgplicht (analyseplicht)
 • Antiwitwaswetgeving (indicatoren, risicofactoren, doorlopende waakzaamheid, te volgen procedure, jaarlijks rapport, …)

Voor wie ?

 • Iedere starter in de levensverzekering die een algemene kennis over levensverzekeringen wenst te verwerven.
 • Iedereen die zich wil voorbereiden op het Certassur-examen 'Algemene module levensverzekeringen (‘Module 3')' om een attest beroepskennis te behalen.
 • Iedereen die zich wil bijscholen op het gebied van levensverzekeringen.

Resultaat

Je kent de verschillende soorten levensverzekeringen. Je verwerft basiskennis in

 • de technische en juridische aspecten van de levensverzekering
 • de fiscaliteit van de 2de en de 3de pensioenpijler
 • de toepassing van de gedragsregels
 • de antiwitwaswetgeving

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 'Module 3'.

WaarDatumTaalDuur 
Insert30 januari '23, 06 februari '23, 13 februari '23, 27 februari '23, 06 maart '23nlSchrijf in
Insert30 januari '23Day 1 - Lokalen Insert09:00 - 16:00
Online06 februari '23Day 2 - Online09:00 - 16:00
Online13 februari '23Day 3 - Online09:00 - 16:00
Insert27 februari '23Day 4 - Lokalen Insert09:00 - 16:00
Insert06 maart '23Examen Certassur - Lokalen Insert09:00 - 11:00
Insert03 mei '23, 10 mei '23, 17 mei '23, 24 mei '23, 31 mei '23nlSchrijf in
Insert03 mei '23Day 1 - Lokalen Insert09:00 - 16:00
Online10 mei '23Day 2 - Online09:00 - 16:00
Online17 mei '23Day 3 - Online09:00 - 16:00
Insert24 mei '23Day 4 - Lokalen Insert09:00 - 16:00
Insert31 mei '23Examen Certassur - Lokalen Insert09:00 - 11:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-