FR NL
Levensverzekeringen (takken 21-23-26) - Module 3

Levensverzekeringen (takken 21-23-26) - Module 3Basic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 4 dagen (examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag).
Geregelde bijscholing | 24 punten Assuranties

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 'Module 3'.

 1. Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid
 • Definitie ‘levensverzekering’ en de Wet betreffende de verzekeringen
 • Rechten en plichten van de bij een levensverzekering betrokken partijen
 • Verschillende begunstigingsclausules en het erfrecht
 • Wettelijke prestaties bij ziekte of ongeval
 • De aanvullende verzekeringen ‘invaliditeit’ en ‘ongevallen’
 • De verschillende soorten ‘klassieke levensverzekeringen’ (tak 21)
 • De flexibele levensverzekering ‘universal life’ (tak 21)
 • De ‘financiële producten’ in de verzekering (tak 21 - tak 23 - tak 26)
 • De uitgesloten risico's
 • De verschillende elementen die het bedrag van een levensverzekeringspremie bepalen
 • De 4 pensioenpijlers
 • Wettelijk rust- en overlevingspensioen
 • Fiscaliteit van de levensverzekeringen van de 3de pijler (langetermijnsparen, pensioensparen)
 • De wiskundige reserve (of waarde van de overeenkomst) en de toepassingen ervan
 • De winstdeelname
 1. Pensioenen van de 2de pijler
 • Kenmerken van de pensioenen van de 2de pijler voor werknemers en zelfstandigen (Groep, Individuele Pensioentoezegging, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (Sociaal – RIZIV), Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (financiering - prestaties - medische selectie). Het sociale luik van de WAP voor werknemers. De WAP voor zelfstandigen.
 • Fiscaliteit van de pensioenen van de 2de pijler (en aanvullende waarborgen) (premietaks - voorwaarden - fiscaal voordeel - maximaal fiscaal voordeel, 80%-regel, 100%-regel - belasting van de prestaties - successierechten)
 1. De bancaire spaarproducten
 2. Verzekeringsmarkt, gedragsregels en antiwitwaswetgeving
 • De verzekeringsdistributeur en de onafhankelijk financieel planner
 • Gedragsregels, informatieplicht (precontractueel document, …) en zorgplicht (analyseplicht)
 • Antiwitwaswetgeving (indicatoren, risicofactoren, doorlopende waakzaamheid, te volgen procedure, jaarlijks rapport, …)

Voor wie ?

 • Iedere starter in de levensverzekering die een algemene kennis over levensverzekeringen wenst te verwerven.
 • Iedereen die zich wil voorbereiden op het Certassur-examen 'Algemene module levensverzekeringen (‘Module 3')' om een attest beroepskennis te behalen.
 • Iedereen die zich wil bijscholen op het gebied van levensverzekeringen.

Resultaat

Je kent de verschillende soorten levensverzekeringen. Je verwerft basiskennis in

 • de technische en juridische aspecten van de levensverzekering
 • de fiscaliteit van de 2de en de 3de pensioenpijler
 • de toepassing van de gedragsregels
 • de antiwitwaswetgeving

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 'Module 3'.

WaarDatumTaalDuur 
Insert & Online08 mei '23, 15 mei '23, 24 mei '23, 31 mei '23, 13 juni '23nlSchrijf in
Insert & Online08 mei '23Face to Face group 109:00 - 16:00
Online via Adobe Connect15 mei '23Webclass 209:00 - 16:00
Online via Adobe Connect24 mei '23Webclass 309:00 - 16:00
Insert & Online31 mei '23Face to Face group 409:00 - 16:00
Insert & Online13 juni '23Examen09:00 - 11:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-