FR NL
De individuele levensverzekering : de juridische mechanismen van A tot Z

De individuele levensverzekering : de juridische mechanismen van A tot ZFocus

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 2 dagen
Geregelde bijscholing | 12 punten Assuranties

 1. Algemene principes
 • Wat is een levensverzekering?
 • Wat zijn de kenmerken van een individuele levensverzekeringsovereenkomst?
 • Onder welke wetsbepalingen valt een individuele levensverzekeringsovereenkomst?
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
 • Welke personen mogen of kunnen optreden bij een individuele levensverzekeringsovereenkomst?
 • Onder welke voorwaarden is een levensverzekeringsovereenkomst geldig?
 • Wat zijn de verschillende fases van de totstandkoming van een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Welke precontractuele informatie moet verstrekt worden aan de verzekeringnemer?
 • Mag segmentatie en onder welke voorwaarden?
 • Wanneer en hoe vindt de medische selectie plaats?
 • Wanneer is een levensverzekeringsovereenkomst gesloten? Wanneer gaat ze in?
 • Kan de verzekeringnemer, eens zijn levensverzekeringsovereenkomst gesloten is, die overeenkomst opzeggen?
 • Hoe bewijst men het bestaan en de inhoud van een levensverzekeringsovereenkomst?
 1. De verplichtingen van de partijen tijdens de duur van de overeenkomst
 • Welke verplichtingen heeft de verzekeraar?
 • Welke informatie moet de verzekeraar meedelen aan de verzekeringnemer tijdens de duur van de overeenkomst?
 • Welke verplichtingen heeft de verzekeringnemer?
 • Moet de verzekeringnemer altijd de verzekeringspremie betalen?
 • Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie?
 • Kan een opgezegde levensverzekeringsovereenkomst opnieuw in werking gesteld worden?
 1. Rechten van de verzekeringnemer
 • Wie kan een begunstigde aanduiden in het kader van een levensverzekeringsovereenkomst? Wie kan als begunstigde van een levensverzekeringsovereenkomst aangeduid worden? Welke begunstigingsclausules zijn mogelijk? Kan een begunstigde gewijzigd of herroepen worden?
 • Wat zijn de modaliteiten en de limieten van het recht van afkoop?
 • Waaruit bestaat het recht op vermindering op een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Beschikt de verzekeringnemer op een recht van voorschot?
 • Kan de verzekeringnemer zijn rechten op zijn levensverzekeringsovereenkomst afstaan? Kan hij zijn levensverzekeringsovereenkomst ook in pand geven?
 • Hoe kan de verzekeringnemer zijn levensverzekeringsovereenkomst wijzigen?
 1. Rechten van de begunstigden
 • Hebben de begunstigden een recht op de verzekeringsprestaties?
 • Waarom het voordeel van een verzekeringsovereenkomst aanvaarden?
 • Welke informatie betreffende de verzekeringsovereenkomst kan meegedeeld worden aan de begunstigde van een verzekeringsovereenkomst?

6. Rechten van derden

 • Welke derden hebben een recht op een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Welke rechten hebben derden op een levensverzekeringsovereenkomst? Wat zijn de rechten van de “erfgenamen” (van de verzekeringnemer en van de begunstigde)? Wat zijn de rechten van de schuldeisers (van de verzekeringnemer en van de begunstigde)?

7. Het einde van de levensverzekeringsovereenkomst

 • Wanneer loopt een levensverzekeringsovereenkomst af?
 • Hoe wordt de begunstigde van de verzekeringsprestatie geïdentificeerd?
 • Welke documenten mag of moet een verzekeraar eisen vóór het vereffenen van de verzekeringsovereenkomst? Wat met de fiscale en/of sociale schulden van de overledene en/of de erfgenamen?
 • In welke gevallen kan een verzekeraar zich bevrijden van zijn verplichtingen bij een schadegeval? Welke uitsluitingen heeft de wetgever voorzien? Welke contractuele uitsluitingen zijn mogelijk? Kan de begunstigde van de levensverzekeringsovereenkomst uit zijn recht op prestaties ontzet worden?
 • Wat te doen bij verzet tegen betaling, inbeslagname of faillissement?

Voor wie ?

Voor iedereen die individuele levensverzekeringsovereenkomsten moet beheren, of die een algemeen overzicht en tegelijk grondige kennis wil verwerven over de mechanismen in deze materie.

Resultaat

Op het einde van de opleiding heb je een betere kennis van de werking van een individuele levensverzekering. Je krijgt een gedetailleerd overzicht van de voornaamste juridische mechanismen. Je weet hoe een levensverzekeringsovereenkomst tot stand komt, met de rechten en plichten van de verschillende betrokken partijen, tijdens en bij afloop van de overeenkomst.

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-