FR NL
BA motorrijtuigen en bijstand (takken 1a, 3, 10 et 18)

BA motorrijtuigen en bijstand (takken 1a, 3, 10 et 18) Basic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 4 dagen (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 24 punten Assuranties

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen Module 2 > 2.2 Motorrijtuigenverzekeringen en verzekering hulpverlening (takken 1a, 3, 10 en 18)".

Historiek en betrokken instanties

Wet 21 november 1989 herzien in 2017/2018

 • Doel van de wet
 • De verzekeringsplicht
 • Welke voertuigen ?
 • Wie moet de verzekering afsluiten ?
 • Verzekeringsbewijs
 • Mogelijke uitsluitingen
 • Voertuigen toebehorende aan de staat of openbare instellingen
 • De strafbepalingen
 • De bescherming van de slachtoffers
 • De vergoeding van bepaalde slachtoffers.
 • Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
 • Vergoedingsopdrachten
 • Informatieopdracht
 • Tariferingsbureau Auto
 • Toepassingen

De minimumvoorwaarden van 02/05/2018

 • Begrippen
 • Betrokken partijen
 • Het omschreven voertuig
 • Het verzekerde motorrijtuig
 • De overeenkomst
 • Melden van gegevens bij de onderschrijving
 • Melden van gegevens in de loop van het contract
 • Blijvende verzwaringen en verminderingen risico
 • Overdracht van eigendom
 • Diefstal en verduistering
 • Duur van de overeenkomst, de premie
 • Wijziging overeenkomst en voorwaarden
 • Einde van het contract
 • Schadegevallen
 • Aangifte
 • Rechten en plichten van de verzekeraar
 • Rechten en plichten van de verzekerden
 • Vergoedingsgrenzen
 • De waarborgen
 • Verzekerde aansprakelijkheid
 • Voertuig in het verkeer
 • Territoriale dekking
 • Schade in het buitenland
 • Verzekerde personen
 • Uitgesloten personen
 • Van vergoeding uitgesloten schade
 • Het verhaalsrecht van de verzekeraar
 • Verhaal met oorzakelijk verband
 • Verhaal zonder oorzakelijk verband
 • Bedragen
 • Bepalingen van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers
 • Zwakke weggebruikers
 • Onschuldige slachtoffers
 • Specifieke bepalingen
 • Tijdelijke vervangingsvoertuig
 • Slepen van een voertuig
 • Borgstelling
 • Vrijstelling

Inschrijvingen en tarief

 • Inschrijving
 • Welke voertuigen moeten worden ingeschreven?
 • Procedure
 • De nummerplaat
 • Tarifering

Schaderegeling

 • Cijfers
 • Verplichtingen van de verzekerde bij schade
 • Schade melden
 • Overige verplichtingen
 • Verplichtingen van de verzekeraar bij schade
 • Procedures in schaderegeling
 • Regeling in gemeen recht
 • Regeling in conventie
 • Schadevergoeding
 • Voertuigschade
 • Vierde richtlijn
 • Vijfde richtlijn

Bijstand

 • Bijstand
 • Bijstand voertuigen
 • Bijstand personen

Verzekering bestuurder

Voertuigcasco

 • Waarborgen
 • Beperkte omnium – volledige omnium
 • Brand
 • Glasbraak
 • Natuurkrachten
 • Diefstal
 • Materiële schade
 • Uitsluitingen
 • Te verzekeren waarde
 • Onderverzekering

De voorwaarden en bepalingen van de verzekering hulpverlening

Voor wie ?

Voor elke starter in de branche motorrijtuigen en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Resultaat

Je kent de wettelijke grondslagen en de belangrijkste kenmerken van de BA-motorrijtuigenverzekering. Je krijgt ook een beknopt overzicht van de hulpverlening.

WaarDatumTaalDuur 
Insert & Online30 mei '24, 05 juni '24, 12 juni '24, 20 juni '24nlSchrijf in
Insert & Online30 mei '24Insert09:00 - 16:00
Insert & Online05 juni '24Online09:00 - 16:00
Insert & Online12 juni '24Online09:00 - 16:00
Insert & Online20 juni '24Insert09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-