FR NL
Van probleemanalyse tot beslissing

Van probleemanalyse tot beslissingFocus

Webclass or Face-to-Face

Soms lijkt een probleem op een onontwarbaar kluwen. Fopas zet u met deze opleiding op weg om dit draadje per draadje te ontknopen. Totdat u de afzonderlijke uitdagingen helder voor u ziet. Waarvoor u dan strategieën uitdenkt om ze stap voor stap te tackelen.

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 1 dag

U maakt kennis met de verschillende stappen van het analyseren van het probleem tot het nemen van een beslissing:

 • De belangrijkste uitdagingen identificeren en formuleren wat moet veranderen.
 • De gewenste situatie beschrijven en van daaruit bepalen wat u specifiek wenst te behouden/te versterken/te veranderen.
 • De feiten verzamelen en formaliseren op een overzichtelijke manier (diagrammen, visgraatvorm, tabellen, ...).
 • De situatie analyseren en een oplossing bedenken:
 • de oorzaak van de moeilijkheden afbakenen via analyse-en planningsmodellen (WWWHW, Pareto, SWOT, oorzaak-gevolg).
 • Een oplossing vinden:
 • bronnen in kaart brengen die u helpen om een stap dichter bij u doel te komen, ideeën genereren, de mogelijkheden en hun effecten onderzoeken.
 • Een beslissing nemen:
 • gebruik maken van methodes op basis van de voordelen op korte en middellange termijn.
 • Acties plannen.
 • Zorgen voor een goede opvolging en bijsturing.

Persoonlijk actieplan

 • Wat wilt u graag beter doen wanneer u een situatie analyseert en beslissingen moet nemen? Welk voordeel zou dit hebben voor u en voor anderen als u dit lukt?
 • Wat zijn de eerste kleine stappen die u kunt zetten? Wie of wat kan u hierbij helpen?
 • Waaraan zal u merken dat het de goede richting uitgaat?

Aanverwante competenties

 • Projectwerk

Voorkennis

De opleiding vraagt geen specifieke voorkennis. Er wordt gevraagd om eigen voorbeelden aan te brengen van uitdagingen en problemen die zich op het werk voordoen. Die worden in de groep besproken en er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen.

Voor wie ?

U wordt geconfronteerd met technische situaties die u wenst te veranderen: u ervaart een probleem. U wilt graag weten hoe u deze situaties correct kunt analyseren om op basis daarvan de meest aangewezen  beslissing te nemen. Geen gemakkelijke opdracht, zeker wanneer u kunt kiezen uit verschillende oplossingen en wanneer de adviezen uiteenlopen.

Resultaat

 • U gebruikt verschillende analyse- en beslissingsmethodes.
 • U bakent de uitdagingen die zich op het werk voordoen beter af.
 • U formuleert efficiënter de gewenste veranderingen en resultaten.
 • U hebt verschillende strategieën geoefend om tot oplossingen te komen, om prioriteiten te bepalen, om nuttige stappen vast te leggen en om besluiten te nemen.
WaarDatumTaalDuur 
Fopas Brussels22 september '22nlSchrijf in
Fopas Brussels22 september '22Face-to-face09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-