FR NL
Kredietbemiddeling en hypothecair krediet

Kredietbemiddeling en hypothecair kredietBasic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 2 dagen (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 12 punten Assuranties

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op de Certassur examens “Algemene principes van de kredietbemiddeling” en “Hypothecair krediet” Beroepskennis.

Algemene beginselen kredietbemiddeling

 • Begrippen kredietgevers en kredietbemiddelaars
 • Organen voor toezicht op de kredietbemiddeling
 • De wetgeving met betrekking tot de kredietbemiddeling
 • Compliance, antiwitwaswetgeving en gedragscodes
 • Contractueel recht: totstandkoming van een contract en vormvereisten
 • Een basiskennis op het gebied van de huwelijksvermogensstelsels
 • Wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hypothecair krediet

 • Het Belgische financiële en economische landschap
 • De Belgische markt op het gebied van hypothecair krediet
 • De wetgeving met betrekking tot het hypothecair krediet, de marktpraktijken en de consumentenbescherming
 • De verschillende huwelijksvermogensstelsels en de gevolgen voor de kredietaanvraag
 • De hypothecaire kredietproducten en de nevendiensten die daarmee doorgaans samen worden aangeboden
 • Het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst van hypothecair krediet
 • De procedures voor het aankopen van een onroerend goed
 • De organisatie en de werking van de kadastrale registers
 • De zekerheden en hun waardebepaling
 • De beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument
 • De bedrijfsethiek, interne procedures en gedragscode van de sector
 • De witwaswetgeving

Voor wie ?

Deze opleiding is bestemd voor hypothecaire kredietbemiddelaars en iedereen die in zijn beroepsactiviteiten met hypothecaire kredieten te maken heeft.

Resultaat

Sinds 1 november 2015 is de FSMA bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet. Zij legt de kredietbemiddelaar een examenverplichting op. Hierbij wordt rekening gehouden met de wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht, het KB van 29 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van boek VII van het WER en het KB van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het WER. Daarnaast is er de wet op het hypothecair krediet van 22 april 2016 waarvan de uitvoeringsbesluiten op 1 december 2016 in voege zijn getreden.

WaarDatumTaalDuur 
Insert & Online10 juni '24, 17 juni '24nlSchrijf in
Insert10 juni '24Insert09:00 - 16:00
Insert17 juni '24Online09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-