FR NL
Bestrijding van verzekeringsfraude - NEW !

Bestrijding van verzekeringsfraude - NEW !Special

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 8u
Geregelde bijscholing | 8 punten Assuranties

DEEL 1: DE BEGINSELEN VAN FRAUDEOPSPORING EN DE FRAUDE-INSPECTIE

1.1. Fraude-opsporing

 • Toelichting van de fraudeknipperlichten en -scenario’s die voor alle producten bestaan
 • Nuttige databanken
 • Toelichting van het doel van het RSR-bestand en van de schadedatabank
 • Toelichting Claims 360 (Informex)
 • Toelichting IVO Portal (Informex - totale verliezen)
 • Gebruik van google maps, streetview
 • Uitleg van het bestaan en het functioneren van nuttige instrumenten bij fraudeopsporing (SHIFT, Friss, 3D plan, telefonische leugendetectie).
 • Link met de RDR-overeenkomst
 • Wettelijke grondslagen van de fraudebestrijding

1.2. Fraude-onderzoek

DE OPDRACHT VAN DE INSPECTEUR (desk, op het terrein)

 • Waarom en hoe een inspecteur aanstellen (rekening houdend met de huidige Wet betreffende de privédetectives)
 • Wat omvat de opdracht van de inspecteur precies?
 • Wat doet de inspecteur zodra hem een opdracht wordt toevertrouwd?
 • Overdracht van toegelaten stukken
 • Voorbereiding van het dossier
 • Onderzoekstechnieken
 • Observaties/schaduwopdrachten/buurtonderzoek
 • De samenwerking met experten, deurwaarders, vakgenoten, gemeente, kadaster
 • Afronding van het onderzoek

HET VERSLAG

 • Tussentijds verslag of eindverslag?
 • Opmaak van het verslag (geen afkortingen, voor iedereen leesbaar, geen vooringenomenheden, neutraal, enkel verifieerbare gegevens)
 • Delen van het verslag en kennisgeving bij het parket

1.3 Praktijkgevallen

Op het einde van het eerste deel van de opleiding ontvangen de deelnemers in subgroepen op te lossen praktijkgevallen. Ze zullen de verworven kennis toepassen en het resultaat van hun bedenkingen delen tijdens het tweede deel van de opleiding. De praktijkgevallen hebben betrekking op de takken Auto, Brand, BA en Arbeidsongevallen.

DEEL 2: ANALYSE VAN DE PRAKTIJKGEVALLEN EN KENNISDELING

 • Gezamenlijke bespreking van de in de subgroepen behandelde praktijkgevallen.
 • Uitwisseling van ideeën en ervaringen in verband met fraude-inspecties en het beheer van frauduleuze schadegevallen.

METHODOLOGIE: In deze uitgesproken praktijkgerichte opleiding wisselen het doorgeven van didactische inhoud, het delen van ervaringen en het oplossen van praktijkgevallen elkaar af. De opleiders, van wie de profielen complementair zijn, zullen hun terreinkennis en hun eigen ervaringen met de deelnemers delen. Een actieve deelname van de deelnemers is essentieel om de opleiding met vrucht te volgen:

 • Ze krijgen toegang tot een e-learning module ontwikkeld door de technische commissie Fraude van Assuralia. De deelnemers dienen deze module door te nemen tegen het begin van de opleiding.
 • Ze krijgen de gelegenheid om het geleerde toe te passen aan de hand van de analyse en oplossing van praktijkgevallen waar ze zich in subgroepen over buigen.

Voorkennis

Enige ervaring in het beheer van schadegevallen.

Voor wie ?

Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers van verzekeringsondernemingen die een rol spelen bij fraudebestrijding en meer bepaald fraudeopsporing, waarvan onder meer :

 • ervaren dossierbeheerders in de BOAR-diensten van de verzekeringsondernemingen die een grondige kennis willen verwerven van het beheer van fraudedossiers
 • leden van de fraudecellen van de verzekeringsondernemingen
 • verzekeringsinspecteurs die opdrachten willen uitvoeren op het vlak van fraudeopsporing.

De antiwitwaswetgeving aspecten komen niet aan bod.

Resultaat

Op het einde van het seminarie

 • heb je de nodige kennis over verzekeringsfraude verworven en kan je deze in jouw dossierbeheer toepassen.
 • ben je je goed bewust van jouw rol bij de opsporing van verzekeringsfraude.
 • kan je bij een inspectie doeltreffend samenwerken, met het oog op een optimale afwikkeling van de schadegevallen.
 • kan je een qua fraude verdacht schadegeval herkennen en ken je het verloop van dergelijke schadegevallen, van de analyse van de schadeaangifte tot de afsluiting van het dossier.

Wat opsporing betreft:

 • herken je de voornaamste knipperlichten
 • ben je je bewust van de belangrijkste technieken van verzekeringsfraude
 • heb je inzicht in een aantal fraudebestrijdingsinstrumenten.
WaarDatumTaalDuur 
Insert04 maart '24, 25 maart '24nlVolzet
Insert04 maart '24Insert09:00 - 13:00
Insert25 maart '24Insert09:00 - 13:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-