FR NL
Teamcoaching

TeamcoachingSpecial

Webclass or Face-to-Face

Je team gaat door een moeilijke periode … dat overkomt zelfs de besten 😉

De redenen kunnen heel uiteenlopend zijn

 • Hoge werkdruk
 • Negatieve stress
 • Spanningen tussen collega’s
 • Signalen van burn-out
 • Personeelstekort
 • Verlies van expertise
 • Absenteïsme
 • Opeenvolgende veranderingen
 • Nieuwe manier van (samen)werken
 • Slechte communicatie
 • Gebrek aan evenwicht tussen privé en werk

Teamcoaching sessies, op een zorgzame manier begeleid door een externe coach, kunnen nuttig zijn om gaandeweg een nieuwe motivatie te vinden om als team samen te werken, stappen vooruit te zetten, ...

Een voorafgaandelijk intakegesprek met Fopas en de coach is essentieel om de vraag en de context scherp te krijgen en op basis daarvan de best mogelijke formule te bepalen.

Inhoud traject

Duur van de begeleiding: maximaal 5 sessies van een halve dag, gespreid in de tijd.

* Wordt enkel bedrijfsintern georganiseerd. Neem contact met ons op via info@fopas.be

Er kan rond verschillende thema’s gewerkt worden:

 • Werken aan het verleden: wat is er veranderd, hoe komt dat, wat werkt er niet, wat zou helpen om het beter te doen verlopen, …
 • Het « rouwproces » bij veranderingen bespreekbaar maken
 • Analyseren wat goed gaat en de focus leggen op wat gerealiseerd werd
 • Mislukkingen omvormen tot leermomenten
 • Werken aan een betere sfeer en een positieve dynamiek binnen het team creëren
 • Initiatieven nemen die een nieuwe energie teweeg brengen en die de solidariteit binnen het team versterken
 • Werken aan vandaag maar ook toekomstgericht
 • Situaties voorkomen die tot burn-out kunnen leiden

Gemeenschappelijk actieplan

 • Welke belangrijke punten nemen we als team mee uit deze teamcoaching ?
 • Wat zijn de eerste concrete stappen die we als team kunnen ondernemen?
 • Welke initiatieven zijn we als team bereid om te nemen om ons verder op weg te helpen?

Aanverwante competenties:

 • Samenwerken in team
 • In vertrouwen samenwerken met collega’s
 • Authentiek handelen, ook bij wrijvingen
 • Samen met je team werken aan verbinding
 • Oplossingsgericht aan het werk
 • Stress en veerkracht

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.
De manier van werken vraagt echter dat de deelnemers bereid zijn om zichzelf in vraag te stellen.
Er wordt gewerkt in een sfeer van vertrouwen en luisteren zonder oordeel.
Het doel is om de aandacht vooral te richten naar de toekomst en de stappen die kunnen gezet worden.
De vertrouwelijkheid van dingen die gedeeld worden, wordt gegarandeerd.

Voor wie ?

Voor elk team dat de nood voelt om zijn manier van (samen)werken onder de loep te nemen en te herzien om zo met hernieuwde energie opnieuw stappen vooruit te zetten.

Resultaat

 • Je leert je collegta’s beter kennen en apprecieren
 • Je bent als team in staat om
 • te analyseren wat werkt en wat niet werkt
 • problemen een plaats te geven en je te richten op de sterktes van het team
 • samen de noden van het team te bepalen
 • te beslissen over jullie actieplan en hiertoe initiatieven voor te stellen
WaarDatumTaalDuur 
Geen geplande sessies

Wat u zeker ook interesseert

-