FR NL
Verandering faciliteren

Verandering faciliterenSpecial

Webclass or Face-to-Face

Verandering is onvermijdelijk. Het is normaal dat elke organisatie of afdeling er op een bepaald moment mee te maken krijgt.
Verandering is echter niet makkelijk te vatten en door anderen te laten aanvaarden.
Daarom is het belangrijk de verschillende technieken onder de knie te krijgen om dit proces met succes te doorlopen en daarbij de steun van je collega's/medewerkers te verkijgen.
Leer hoe je de "noodzakelijke consensus" bereikt door je eerst te richten tot de mensen die je wil overtuigen en hen tot je ambassadeurs te maken.
Leer ook hoe je de context kan beïnvloeden en weerstand als instrument kan gebruiken.
Schrijf je in en neem de touwtjes in handen!

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 1 dag

Draagvlak herkennen en creëren:

 • Bepalen wie de belangrijkste stakeholders voor je veranderingsverhaal zijn.
 • Detecteren wie jouw supporters en jouw partners zijn.
 • Een balans opmaken van voor- en nadelen voor de betrokkenen en nagaan wat zij nodig hebben.
 • Een volgorde van prioriteiten opstellen om te sensibiliseren: bij wie begin je het best.

Een klimaat creëren dat uitnodigt om succesvol en resultaatgericht te veranderen:

 • Helder en zorgzaam communiceren.
 • Omgaan met onzekerheid en angst bij medewerkers.
 • Hoe organisatiedoelen aan persoonlijke doelen verbinden.
 • Verandering benaderen als een mogelijkheid om de bestaande competenties te versterken en om de samenwerking te bevorderen.

Vertrouwen op de veerkracht van mensen als hulpbron bij het realiseren van verandering:

 • Wat is weerstand en wat is het nut ervan.
 • Hoe op een constructieve manier aan de slag gaan met weerstand.

Persoonlijk actieplan

 • Wat wil je graag beter doen bij het faciliteren van verandering? Welk voordeel zou dit hebben voor jou en voor anderen als jou dit lukt?
 • Wat zijn de eerste kleine stappen die je kan zetten? Wie of wat kan jou hierbij helpen?
 • Waaraan zal je merken dat het de goede richting uitgaat?

Aanverwante competenties

 • Verandering persoonlijk verwelkomen

Voor wie ?

Voor iedereen die verantwoordelijk is voor het integreren van verandering binnen zijn team of organisatie.

Resultaat

 • Je kent de belangrijkste kenmerken van veranderingsprocessen.
 • Je benut kleine successen om de verandervaardigheden van jezelf en je medewerkers te versterken.
 • Je communiceert helder en zorgzaam over verandering.
 • Je creëert draagvlak voor verandering door mensen actief bij het veranderingsproces te betrekken.
WaarDatumTaalDuur 
Fopas Brussels16 april '24nlSchrijf in
Fopas Brussels16 april '24Face-to-face09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-