FR NL
Change faciliteren

Change faciliterenSpecial

Webclass or Face-to-Face

Uw organisatie staat voor een veranderingsproces. Is het uw taak om dat door te voeren tot bij uw collega's? Dan ontdekt u in deze opleiding hoe u het nodige draagvlak creëert. Wie haalt u het eerst over de streep – en kan die persoon uw ambassadeur worden? U gaat ook in op hoe u de context naar uw hand zet. En hoe u zelfs weerstand als een bouwsteen inzet.

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 1 dag

Draagvlak herkennen en creëren:

 • Bepalen wie de belangrijkste stakeholders voor uw veranderingsverhaal zijn.
 • Detecteren wie uw supporters en uw partners zijn.
 • Een balans opmaken van voor- en nadelen voor de betrokkenen en nagaan wat zij nodig hebben.
 • Een volgorde van prioriteiten opstellen om te sensibiliseren: bij wie begint u het best.

Een klimaat creëren dat uitnodigt om succesvol en resultaatgericht te veranderen:

 • Helder en zorgzaam communiceren.
 • Omgaan met onzekerheid en angst bij medewerkers.
 • Hoe organisatiedoelen aan persoonlijke doelen verbinden.
 • Verandering benaderen als een mogelijkheid om de bestaande competenties te versterken en om de samenwerking te bevorderen.

Vertrouwen op de veerkracht van mensen als hulpbron bij het realiseren van verandering:

 • Wat is weerstand en wat is het nut ervan.
 • Hoe op een constructieve manier aan de slag gaan met weerstand.

Persoonlijk actieplan

 • Wat wilt u graag beter doen bij het faciliteren van verandering? Welk voordeel zou dit hebben voor u en voor anderen als u dit lukt?
 • Wat zijn de eerste kleine stappen die u kunt zetten? Wie of wat kan u hierbij helpen?
 • Waaraan zal u merken dat het de goede richting uitgaat?

Aanverwante competenties

 • Verandering persoonlijk verwelkomen

Voorkennis

De opleiding vraagt geen specifieke voorkennis en verloopt op een interactieve en participatieve manier. 

Voor wie ?

U bent projectmedewerker, projectverantwoordelijke, manager, teamleider, coach, … die instaat voor de integratie van veranderingen in uw team of organisatie. Veranderingen kunnen van bovenuit (de top), van onderuit (de medewerkers) of door uzelf (vanuit de rol van leidinggevende) geïnduceerd worden.

Resultaat

 • U kent de belangrijkste kenmerken van veranderingsprocessen.
 • U weet hoe u stapsgewijs kunt omgaan met het niet-rechtlijnige verloop van veranderingsprocessen.
 • U benut kleine successen om de verandervaardigheden van u en uw medewerkers te versterken.
 • U communiceert helder en zorgzaam over verandering.
 • U creëert draagvlak voor verandering door mensen actief bij het veranderingsproces te betrekken en door hen mede-eigenaar te maken van het veranderingsverhaal.
 • U ziet het nut in van weerstand en maakt er gebruik van als een opportuniteit voor de betrokkenen.
WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-