FR NL
Excel

ExcelFocus

Personal Learning track

Met dit e-learningpakket leert u op eigen ritme en enkel die functies van Excel die u nodig heeft.
U kunt online inschrijven voor Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007.

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Uw inschrijving e-learning wordt op 01/07 (inschrijvingen tot en met 30/06) of op 01/01 (inschrijvingen tot en met 31/12) administratief afgesloten:

 • Hebt u op dat ogenblik méér dan 10 minuten in uw pakket gewerkt, dan wordt u als aanwezig geregistreerd.
 • Hebt u op dat ogenblik minder dan 10 minuten in uw pakket gewerkt, dan wordt u als afwezig geregistreerd. Opgelet, hieraan zijn annulatiekosten verbonden.

Uw account blijft open (gedurende 1 jaar): na de administratieve afsluiting kunt u blijven verder werken.

--------------------

U krijgt toegang tot het e-learning pakket gedurende 1 jaar.
De gemiddelde doorlooptijd voor het volledige pakket bedraagt 15 à 25u.

1 Ontdek Excel, vul een tabel in

De basisfuncties van Excel: voer uw eerste handelingen uit, zoals een werkmap openen en opslaan, gegevens invoeren en bewerken, etc.

 • Spreadsheets
 • Werkomgeving algemeen
 • Openen van werkmappen
 • Verplaatsing in een werkmap
 • Gegevens invoeren
 • Selecteren, kopiëren en verplaatsen
 • Cellen selecteren en wissen
 • Een bewerking annuleren en herstellen
 • Kolombreedte/rijhoogte
 • Bestanden opslaan
 • De inhoud van een cel aanpassen

2 Maak uw eerste berekeningen

Rekenen is één van de hoofddoelstellingen van een spreadsheet. Leer met eenvoudige formules te werken.

 • Formules invoeren
 • Som en andere eenvoudige berekeningen
 • Een percentage berekenen
 • Kopiëren naar aangrenzende cellen

3 Verzorg de opmaak van uw gegevens

Laat uw tabel sterker uitkomen door uw gegevens op een aantrekkelijke manier weer te geven: financieel symbool, tekstkleur, randen, enz.

 • Eenvoudige getalnotaties
 • Een thema toepassen
 • Opmaak van tekens
 • Lettertype en tekengrootte
 • Celopmaak

4 Een werkmap maken, afdrukken

Uw eerste stappen met Excel: uw werk afdrukken en een nieuwe werkmap maken.

 • Pagina-indeling
 • Afdrukvoorbeeld en afdrukken
 • Een nieuwe werkmap maken

5 Efficiënter werken met Excel

Voordat u met uitgebreide tabellen gaat werken, dient u eerst een aantal eenvoudige basisopdrachten te beheersen, zoals Excel Help, spellingcontrole, zoeken en vervangen, beheer van rijen en kolommen, verplaatsen van cellen, kopie, samenvoeging, oriëntatie, weergave, toepassen van een celstijl, een automatische datum invoeren, absolute verwijzing enz.

 • Excel Help gebruiken
 • Spellingcontrole
 • Zoeken en vervangen
 • In- en uitzoomen
 • Rijen, kolommen en cellen invoegen of verwijderen
 • Cellen verplaatsen
 • Kopiëren naar niet-aangrenzende cellen
 • Snel de opmaak van een cel kopiëren
 • Cellen samenvoegen
 • Afdrukstand voor celinhoud
 • Meerdere regels in een cel weergeven
 • Een absolute verwijzing in een formule
 • Rekenresultaten en koppelingen kopiëren, transponeren

6 De werkbladen van uw werkmappen aanpassen

De werkbladen van uw Excel-werkmap vormen onmisbare elementen voor uw gegevensbeheer. Leer hier hoe ze te benoemen, te verplaatsen, in te voegen, enz.

 • Naam van een werkblad, kleur van de tab
 • Werkbladen invoegen, verwijderen en achtergrond instellen
 • Werkbladen verplaatsen, kopiëren en verbergen

7 Evolueren naar ingewikkelde tabellen

U zult al gauw geneigd zijn uw tabellen verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld de lay-out aan te passen of ingewikkeldere berekeningen uit te voeren, gegevens te sorteren, een voorwaarde te stellen of een systeemdatum in te voegen.

 • Systeemdatum en datumnotatie
 • Eenvoudige voorwaarde
 • Aangepaste notatie
 • Een voorwaardelijke opmaak toepassen
 • Het beheren van voorwaardelijke opmaak
 • Een tabel sorteren
 • Naam cellenbereik
 • Validatiecriterium
 • Kolommen/rijen blokkeren, scherm splitsen

8 Afdrukken met oog op communicatie

Mooie tabellen op het scherm kunnen er afgedrukt nog wel eens anders uitzien. Maak kennis met de functies waarmee er afgedrukt kan worden zoals u wilt.

 • Titels van kolommen en rijen herhaald afdrukken
 • Items op een werkblad verbergen
 • Pagina-einde
 • Afdrukbereik
 • Koptekst en voettekst

9 Presenteer uw cijfers in grafiekvorm

Sommige gegevens komen het beste tot hun recht als ze in grafiekvorm worden weergegeven. Ontdek alle Excelfunctionaliteiten voor het maken en afdrukken van een grafiek.

 • Een grafiek beheren
 • Grafiekelementen: selecteren en opmaak
 • Elementen toevoegen of verwijderen
 • Tekstelementen van de grafiek wijzigen
 • Legenda en tekengebied
 • Gegevensreeksen en grafiekassen
 • Reeksen beheren
 • De opties van grafiektypen
 • Beheer van grafieksjablonen
 • Een grafiek afdrukken en de pagina-indeling bepalen

10 Verfraai uw tabellen

Een aantal eenvoudige opdrachten om eentonige gegevens aantrekkelijk weer te geven in grafische objecten (tekeningen, tekstvlakken, afbeeldingen).

 • Een sparklinegrafiek maken
 • Sparklines beheren
 • Een grafisch object maken
 • Objecten selecteren, kopiëren, verplaatsen en wissen
 • Grootte van een grafisch object bepalen
 • Een tekstvak bewerken
 • Een tekening bewerken
 • Tekenobjecten opmaken
 • Afbeeldingen beheren
 • Objecten draaien en uitlijnen
 • Overlappen en groeperen van objecten

11 Efficiënter omgaan met de spreadsheet

Nu u de basisfunctionaliteiten beheerst, leert u de geavanceerde functies van Excel volledig te benutten om nog efficiënter te werken.

 • Gegevens converteren
 • Gegevensreeksen maken
 • Cellenbereik in een functie
 • Gegevens indelen in een overzicht
 • Aangepaste weergaven
 • Opmerking bij een cel
 • Foutcontrole
 • Formules evalueren
 • Watch Window
 • Subtotalen berekenen

12 Haal het beste uit uw gegevenstabellen

Zodra uw tabel eenmaal ingevuld is, kunt u de gegevens manipuleren door ze bijvoorbeeld te filteren, sorteren of met een criteriumbereik te werken. Als u deze Excelfuncties beheerst, heeft u geen opleiding voor een databaseprogramma meer nodig.

 • Een tabel maken en beheren
 • Weergave en sortering van tabelgegevens
 • Automatische berekeningen in een tabel
 • Automatisch filteren en aangepaste filters
 • Lege en dubbele waarden
 • Filteren met een criteriumbereik
 • Door een criteriumbereik gefilterde rijen kopiëren
 • Berekeningen met criteriumbereik

13 Kruis uw gegevens

Gebruik de draaitabellen van Excel, om uw gegevens simpel met elkaar te vergelijken.

 • Wat u moet weten over: Draaitabellen en -grafieken
 • Draaitabellen: opmaak en beheer
 • Filteren en zoeken in een draaitabel
 • Draaigrafiek

14 Kies de juiste formule

Allerlei soorten berekeningen voor tekst, data en tijd, matrixformules en formules met voorwaarden, maar ook hulpfuncties bij berekeningen zoals de Oplosser worden behandeld.

 • Zoektabel en -functies
 • Tekstfuncties
 • Tijd berekenen
 • Datums berekenen
 • Voorwaarde met AND, OR, NOT
 • Geneste voorwaarden
 • Voorwaardelijke functies
 • Matrixformule
 • Berekeningen met kopieën
 • Samenvoegen
 • Financiële functies
 • Tabel met dubbele invoer
 • Doelzoeken
 • De oplosser
 • Scenariobeheer

15 Ontdek nieuwe functionaliteiten

Ontdek nieuwe, vaak eenvoudige functionaliteiten op uiteenlopende gebieden zoals: gegevensverwerking, weergave, werkmapbeheer, enz.

 • Hyperlink
 • Een thema maken en aanpassen
 • Een sjabloon beheren
 • Overdracht van Excel-gegevens: PDF, XPS, e-mail en webpagina
 • Excel-bestanden converteren
 • Gegevens importeren
 • Geïmporteerde gegevens bijwerken en beheren
 • Eigenschappen van een werkmap

16 Werkmappen delen op een veilige manier

Excel biedt verschillende functies om uw gegevens op een veilige manier te delen: werkmap delen, maar ook beveiligen, samenvoegen, handtekening, enz.

 • Beveiliging van een werkmap
 • Cellen beveiligen
 • Een werkmap delen
 • Wijzigingen in een werkmap bijhouden
 • Werkmappen samenvoegen
 • Een document afronden
 • Digitale handtekening

17 Om er nog meer van te weten te komen

Maak u vertrouwd met macro-opdrachten en ontdek de link tussen Excel en SharePoint.

 • Macro-opdracht
 • Versies en bestanden herstellen
 • Wat u moet weten over: Het lint personaliseren
 • Wat u moet weten over: SharePoint-site
 • Wat u moet weten over: Samenwerken op afstand
 • Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor een spreadsheet

Voordelen van deze manier van leren:

 • U stelt zelf uw opleidingstraject samen dat volledig is afgestemd op uw behoeften.
 • U kunt werken op uw eigen ritme.
 • U hebt de mogelijkheid om heel wat oefeningen te maken.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis van Excel vereist.

Vooraleer u aan uw e-learning begint, zal u eerst gevraagd worden een test af te leggen. De test is gelinkt aan de inhoud van het e-learningpakket; dankzij het rapport – dat u achteraf via mail ontvangt - weet u op welke punten in het e-learningpakket u het beste focust. De resultaten zijn vertrouwelijk en worden enkel aan u gecommuniceerd.

Resultaat

U krijgt inzicht in de verschillende mogelijkheden van Excel en hoe u die in uw werk op de meest efficiënte manier gebruikt.

Het resultaat is afhankelijk van de doelstellingen die u met het programma nastreeft:

 •   de belangrijkste reken- en analysefuncties gebruiken
 •   een rekenblad opmaken en de gegevens grafisch voorstellen in een grafiek
 •   Excel gebruiken om lijsten (databanken) bij te houden en de gegevens te analyseren
 •   bewerkingen automatiseren en de gegevens van een werkblad verspreiden via het web
WaarDatumTaalDuur 
Excel 2016 - Uitleg in Nederlands voor software in NederlandsnlSchrijf in
TOSA Excel 2016 NL
Excel 2016 NL
Excel 2016 - Uitleg in Nederlands voor software in EngelsnlSchrijf in
TOSA Excel 2016 NL
Excel 2016 NL-ENG
Excel 2016 - Explanations in English for software in EnglishnlSchrijf in
TOSA Excel 2016 ENG
Excel 2016 ENG-ENG

Wat u zeker ook interesseert

-