FR NL

Annuleringen, afwezigheden en kosten

Engagementen & opleidingen (groep & online)

Vaak komt het volgen van een opleiding niet goed uit. De drukke dagelijkse werkzaamheden zijn hier zeker niet vreemd aan.

Wij raden aan de deelname aan opleidingen niet te verzetten of te annuleren. Het goede verloop van de opleiding komt erdoor in het gedrang! 

Voor het niet nakomen van leerengagementen bij groepsactiviteiten (opleidingen, workshops, intervisie, …) worden annuleringskosten aangerekend:

Inschrijven en aanvragen van accounts voor online leerproducten (e-learnings, webinars, ...) zonder deze door te nemen, of in beperkte mate, worden eveneens aangerekend.

Deze worden tweemaal per jaar verrekend via onze contactpersoon in de onderneming.

Indien een medewerker verhinderd is, kan hij zich laten vervangen door een collega. Hierdoor worden kosten vermeden.

 

Niet deelnemen

Onze contactpersoon, de chef of de medewerker brengt Fopas schriftelijk op de hoogte van:

 

Administratieve en financiële sancties bij annuleringen - Groep*

Feiten

Administratieve sanctie

Financiële sanctie

2 opeenvolgende annuleringenvoor een bepaalde groep De inschrijving van de deelnemer wordt geschrapt. Opnieuw inschrijven is noodzakelijk Nihil

Uw schriftelijke mededeling 5 tot 2 werkdagen vóór de start van de (opleidings)groep

Nihil 150 EUR

Uw schriftelijke mededeling 1 dag vóór de start van de (opleidings)groep

Nihil 150 EUR + gemiddelde opleidingskost per deelnemer en per dag.

Afwezigheid zonder uw schriftelijke mededeling vóór de start van de (opleidings)groep

De inschrijving van de deelnemer wordt geschrapt. Opnieuw inschrijven is noodzakelijk.

150 EUR + gemiddelde opleidingskost per deelnemer en per dag*.

*Gemiddelde opleidingskost per deelnemer en per opleidingsdag: 125 EUR

Behalve Verzekeringstechniek: 245 EUR/dag

 

Financiële sancties bij annuleringen - Online producten*

Feiten                                                                  

Financiële sanctie

Geen deelname aan e-learnings of webinars,

of minder dan 10 minuten

80 EUR

 

Forfait bij annulering van bevestigde in-company opleiding*

Annulering 15-6 kalenderdagen vóór de training

750 EUR/dag

Annulering 5-1 kalenderdagen vóór de training

1.400 EUR/dag

 

Vermijden van annuleringskosten

 Vermijden van sancties of annuleringskosten kan door ons:

 

*De gemiddelde kostprijzen worden jaarlijks in september aangepast. Actuele versie 09/2020.​