FR NL
Informatievereisten en gedragsregels bij verzekeringsdistributie (AssurMiFID/IDD)

Informatievereisten en gedragsregels bij verzekeringsdistributie (AssurMiFID/IDD)Basic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 1 dag (geen examen).
Geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties

Inhoud bijgewerkt ingevolge het van kracht worden van de wet van 6 december 2018 die de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie (IDD) in Belgisch recht omzet.

  • Toepassingsgebied en concepten
  • Fundamentele gedragsregels
  • Precontractuele informatieverplichtingen
  • Koppelverkoop
  • Zorgplicht: advies en verplichtingen
  • Beleid inzake beheer belangenconflicten
  • Productgovernancevereisten
  • Financiële stromen: vergoedingen en voordelen
  • Rapportering : Gegevensbewaring
  • Aansprakelijkheid en sancties

Voor wie ?

Deze opleiding is bedoeld voor alle personen die aan hun verplichtingen inzake MiFID willen voldoen: distributieverantwoordelijken en personen in contact met het publiek binnen verzekeringsondernemingen en voor de verzekeringstussenpersonen. Ook voor Compliance Officers is deze opleiding een aanrader.
Verzekeringstussenpersonen (natuurlijke persoon), PCP’er en VVD’er die een bepaald diploma hebben behaald, worden door de wet op de verzekeringsbemiddeling verondersteld de vereiste beroepskennis te hebben. Dit impliceert dat deze personen wettelijk niet verplicht zijn de opleiding over de MiFID-gedragsregels te volgen en te slagen voor het examen. Niettemin raden wij ten zeerste aan dat ook deze personen een opleiding zouden volgen gezien het belang van de MiFID-gedragsregels en de eraan verbonden sancties.

Resultaat

De personen die in contact staan met het publiek (PCP), de verantwoordelijke voor de distributie (VVD) binnen verzekeringsondernemingen, alsook de verzekeringstussenpersonen hebben allemaal een kennisverplichting van de gedragsregels inzake verzekeringsdistributie. Het bewijs van deze vereiste beroepskennis in het kader van de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheid van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling, en de distributie van verzekeringen moet aangetoond worden door het slagen voor een gecentraliseerd examen erkend door de FSMA. De opleiding ter voorbereiding van dit examen leert de deelnemers met name de fundamentele gedragsregels, de vereisten en verplichtingen hieromtrent. Ze hebben inzicht in hun aansprakelijkheid in deze materie en de mogelijke sancties waaraan ze blootgesteld zijn.

WaarDatumTaalDuur 
23 oktober '24nlSchrijf in
23 oktober '24Online09:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-