FR NL

Energiek en authentiek handelen

Group training

Het is lang niet vanzelfsprekend om na elk voorval opnieuw soepel recht te krabbelen. Deze opleiding ondersteunt u om trouw te blijven aan uzelf en uw grenzen af te bakenen. Blik vooruit: positief doorgaan.

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Social Media Shares
Energiek en authentiek handelen
 

Duur van de opleiding: 1 dag

Werken aan uw authentieke zelf:

 • U komt ertoe uzelf te accepteren en trouw te blijven aan uzelf
 • U krijgt inzicht in uw behoeften en uw sterke punten, en maakt er opnieuw verbinding mee
 • U onderzoekt overtuigingen en manieren van kijken die uw ontwikkeling belemmeren en gaat ermee aan de slag
 • U leert vanuit een ander perspectief naar moeilijke situaties kijken
 • U bekijkt hoe u uzelf kunt blijven openstellen ook als u gekwetst bent
 • U neemt initiatief en leert uit ‘fouten’; u neemt zelf dingen in handen en draagt er verantwoordelijkheid ervoor

Werken aan uw veerkracht:

 • U leert uzelf aanvaarden in veranderende situaties en de mogelijkheden zien die deze bieden
 • U trekt hieruit de nodige lessen en ziet hoe u die in de toekomst kunt toepassen
 • U kijkt hoe u durft steunen op anderen en hun hulp inroepen
 • U leert stappen zetten die uw situatie verbeteren

Persoonlijk actieplan

 • Wat wilt u graag beter kunnen in toekomstige situaties in uw professionele omgeving?
 • Welke eerste concrete stappen kunt u zelf zetten?
 • Waaraan zal u merken dat het de goede richting uitgaat?

Aanverwante competenties

 • Uw job in handen nemen

Deze opleiding vraagt geen specifieke voorkennis. De manier van werken veronderstelt wel dat u bereid bent uzelf in vraag te stellen, uiteraard in een sfeer van vertrouwen en met een positieve blik op de toekomst.

U wilt in evenwicht blijven, bewuster worden van wie u bent en uw zelfvertrouwen versterken.

 • U hebt een evenwichtig zelfbeeld en kijkt naar uzelf vanuit verschillende perspectieven.
 • U staat stevig in uw schoenen, weet wie u bent en wat u kunt, kent uw grenzen (vermijden van burn- en bore-out).
 • U zorgt voor uzelf, hebt aandacht voor uw behoeften en wensen en maakt er ook tijd voor.
 • U gaat met de nodige veerkracht om met voorvallen in uw leven, geeft er een plaats aan, ziet ook de positieve naast de negatieve consequenties ervan.
 • U richt zich op de toekomst, wat er ook gebeurt.
 • U ziet moeilijkheden eerder als een uitdaging dan als een probleem.
 DatumTaalDuur 
Fopas Brussels30 september '19nl09:00 - 16:00Schrijf in
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert