FR NL
Authentiek handelen, ook bij wrijvingen

Authentiek handelen, ook bij wrijvingenBasic

Webclass or Face-to-Face

Jezelf laten zien, maakt je authentiek. Het geeft je zelfvertrouwen en heeft een positieve invloed op relaties met anderen. Wat is authenticiteit nu precies? En hoe word je authentiek? In deze opleiding leer je hoe je trouw blijft aan jezelf en daarnaar handelt. Ook in moeilijke situaties, bijv. bij wrijvingen met collega’s.

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 1 dag

Wat is authenticiteit en waarom zou je authentiek willen zijn?

Werken aan je authentieke zelf

 • Inzicht krijgen in en opnieuw verbinding maken met je wensen en verlangens, met je sterke en je zwakke punten.
 • Loslaten wie je denkt te moeten zijn en accepteren wie je werkelijk bent.
 • Jezelf kennen en vertrouwen, verantwoordelijk zijn voor jezelf, jezelf uiten in wat je voelt en denkt.
 • Jezelf accepteren en trouw blijven aan jezelf.
 • Handelen vanuit je persoonlijke waarden.
 • Jezelf echt laten zien zoals je bent.

Werken aan je veerkracht

 • Jezelf blijven openstellen ook als je gekwetst bent.
 • Jezelf blijven aanvaarden in veranderende situaties en de mogelijkheden zien die deze bieden.
 • Op anderen durven steunen en mensen om hulp vragen als je dat nodig hebt.

Authentiek handelen bij wrijvingen

 • Uitdragen wie je bent, trouw blijven aan jezelf ook in delicate situaties.
 • Je mening uiten wanneer je dit nodig acht, wanneer je een probleem ervaart of wanneer je iets waardeert.
 • Een gezonde communicatie aangaan, ook bij strubbelingen.
 • Verwoorden wanneer mensen jouw teleurstellen of kwetsen.
 • Authentiek durven reageren:
 • als je voelt dat je gemanipuleerd wordt
 • als iemand je aan jezelf doet twijfelen
 • als iemand je probeert te irriteren of emoties te ontlokken

Persoonlijk actieplan

 • Wat kan authentiek zijn voor jou betekenen en hoe kan jou dit helpen?
 • Welke eerste concrete stappen kan je zelf zetten?
 • Waaraan zal je merken dat het de goede richting uitgaat?

Aanverwante competenties

Voorkennis

Deze opleiding vraagt geen specifieke voorkennis. De manier van werken veronderstelt wel dat je bereid bent jezelf in vraag te stellen, uiteraard in een sfeer van vertrouwen en vanuit een positieve insteek.

Voor wie ?

Je wil stevig verankerd staan en vanuit jezelf met vertrouwen handelen.

Resultaat

 • Je weet wie je bent en wat echt van waarde voor je is.
 • Je bent je bewust van je belangrijkste drijfveren en handelt van daaruit.
 • Je aanvaardt jezelf en leert je imperfecties te omarmen.
 • Je komt ‘echt’ over in je houding en gedrag.
 • Je bent open en eerlijk naar jezelf en anderen.
 • Je durft jezelf laten zien, zoals je bent.
 • Je blijft jezelf trouw, ook bij wrijvingen met anderen.
 • Je blijft jezelf openstellen, ook als je gekwetst bent.
WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-