FR NL
20/03/2019

Prognose competenties in bank- en verzekeringen

New Post Observo.be

Dat de financiële wereld zich in een disruptief tijdperk bevindt dat nieuwe competentieverwachtingen zal meebrengen, hoeft nauwelijks betoog. Het Talent Hive project  – essentieel onderdeel van een breder programma van B-Hive – detailleert toekomstige competentieverwachtingen (tijdshorizon 10 jaar) en koppelt er acties aan, in samenwerking met de verschillende stakeholders, waaronder Fopas. Talent Hive is een project van B-Hive en werd gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

Het onderzoek brengt trends, business scenario’s, processen en competenties in kaart.

Lees meer