FR NL
29/08/2019

NEW 'Test-uzelf'

Taal

Taaltesten worden al sinds het ontstaan van Fopas ingezet voor het samenstellen van homogene taalgroepen. Deelnemers krijgen zo een opleiding aansluitend op hun behoeften, kennis en vaardigheden.

Medewerkers kunnen vanaf nu ook een beeld krijgen van hun taalcompetenties en zich inschrijven voor een taaltest onafhankelijk van een taalopleiding.

Dit kan immers een troef zijn voor interne mobiliteit, of ook bij het op zoek gaan naar een andere job. Voor anderen is het resultaat op de taaltest wellicht een goede reden tot inschrijving in een taalopleiding.

Inschrijven voor Frans, Engels of Duits gebeurt via de nieuwe rubriek ‘Test-uzelf.’

Na het afleggen van de test kan de deelnemer het globaal behaalde niveau zien. De deelnemer krijgt ook een schriftelijk rapport met uitleg over het in elk onderdeel van de test behaalde niveau.

De resultaten zijn vertrouwelijk.

 

Digital skills

Sinds 2004 biedt Fopas e-learning bureautica aan (de meest populaire Office pakketten: Excel, Outlook, Word, PowerPoint, Access, Windows).

 

Fopas wenst de medewerkers nu ook de mogelijkheid te bieden om hun kennis en vaardigheid m.b.t. Excel, Outlook, Word, PowerPoint en Access te testen.

Enerzijds als test op zich. Een zicht hebben op zijn digitale skills biedt de medewerker mogelijks een troef bij interne of externe mobiliteit.

Anderzijds motiveert het resultaat op de test wellicht tot verdere opleiding.

Bovendien sluiten de e-learning-pakketten nauw aan bij de resultaten van de test. Daarom zullen medewerkers die zich voor één van de e-learning pakketten inschrijven, gevraagd worden om éérst de test af te leggen, vooraleer toegang te krijgen tot het pakket. Dat zal hen helpen om zicht te krijgen op de punten die ze al goed onder de knie hebben, en de punten waar ze zich tijdens de e-learning het beste op focussen.

 

Naast de testen MS Office biedt Fopas ook de test ‘Digitale Vaardigheden’ aan.

 

Na het afleggen van de test ontvangt de deelnemer via mail vaardigheidsrapport. Het rapport geeft de medewerker meteen een zeer duidelijke aanwijzing welke punten hij (in het e-learning pakke) het beste doorloopt om zijn niveau op te krikken.

Het rapport is vertrouwelijk.

 

In de pipeline

  • You & yourself > In een eerste fase biedt Fopas een selectie van twee ‘persoonlijkheidstesten’ aangeboden.
  • Verzekeringen > De werkingsmodaliteiten worden momenteel onderzocht.