FR NL
30/08/2019

Updating van de 'Tarieven betalende deelnemers' en 'Sancties bij laattijdige annulaties'

 

De tarieven voor groepsopleidingen zijn aangepast.

De kostprijs voor de online producten (e-learning, webinars en testen) en de sancties bij 'no show' na inschrijving voor online leren (e-learnings en webinars) staan eveneens vermeld. 

De tarieven worden jaarlijks aangepast in september en zijn van toepassing op alle leeractiviteiten die na 1/9/2019 van start gaan.

Hr, managers en medewerkers vinden de tarieven onder de rubriek 'Info' na login.