FR NL
06/03/2020

Uw kredietlijn 2020

 

Het sectorakkoord 2019 - 2020 (artikel 23) verlengde de kredietlijn voor bedrijven onder dezelfde voorwaarden als in het vorige akkoord 2017 - 2018.

Ter herinnering:

  • De eerste kredietlijn 2018 werd bepaald op basis van deelname van de doelgroep Fopas aan Fopas-opleidingen 2018.
  • De opgebouwde kredietlijn kon u in 2019 - het opvolgende jaar – terugvorderen.

Dit betekent voor de periode 2019 – 2020 (Beheerscomité Fopas 02/03/2020): 

  • Uw kredietlijn 2020 zal berekend worden op basis van de deelname van de doelgroep Fopas aan Fopas-opleidingen in 2020.
  • U zal het opgebouwde ‘kredietlijn 2020’ kunnen terugvorderen in 2021.

Concreet impliceert dit:

  • Hoe meer medewerkers uit Fopas doelgroep participeren in 2020, hoe groter de ‘kredietlijn 2020’ die u opbouwt.
  • Binnen uw onderneming organiseert u opleidingen die complementair zijn aan die van Fopas. Met deze opleidingen kan u de opgebouwde ‘kredietlijn 2020’  in 2021 terugvorderen.