FR NL
22/09/2020

Updating tarieven

De tarieven voor deelname van medewerkers (vanaf Kader II) aan Fopas-opleidingen zijn geactualiseerd.

De sancties voor laattijdige annulaties of 'no show' van deelnemers en voor gevraagde en bevestigde incompany-trajecten zijn eveneens aangepast.

De tarieven zijn van toepassing voor opleidingen vanaf september.


De HR-contactpersoon, deelnemers en geregistreerde managers vinden deze na login > Rubriek 'Info'