FR NL
22/05/2018

Updating van onze Disclaimer & Privacy Statement

 

U raadt het al, onze Privacy Statement werd aangepast in het kader van de AVG - GDPR en voor alle duidelijkheid in een apart gezet.

En daarom werd de Disclaimer eveneens aangepast. U vindt hier trouwens de Company Security Settings.