FR NL
22/05/2018

Kredietlijn voor bedrijven: uw opleidingen krijgen financiële steun


Hoewel de modaliteiten nog besproken worden tussen de paritaire partners, kunnen we u al meedelen, dat volgende elementen een rol spelen.
Wat kan u nu al doen om uw kredietlijn op te bouwen:

  • Medewerkers behorend tot de doelgroep inschrijven voor opleidingen, inspiratie-sessies, loopbaanbegeleiding via Fopas
  • Hoe meer zij participeren hoe groter de kredietlijn die u opbouwt want die wordt berekend op basis van aanwezigheidsdagen in 2018
  • De kredietlijn kan u aanwenden voor de subsidiëring van eigen opleidingen op voorwaarde dat ze aanvullend zijn op het aanbod van Fopas / aansluiten bij de filosofie van Fopas. Ook punctuele opleidingen zoals GDPR komen in aanmerking.

Contactpersonen vinden weldra meer info via hun login in de rubriek 'Info.'