FR NL
Rechtsbijstandsverzekering (tak 17)

Rechtsbijstandsverzekering (tak 17)Focus

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 1 dag (examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag).
Geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen "rechtsbijstand (tak 17)" basiskennis.

 • Je krijgt een antwoord op vragen zoals:
 • Wat is het verschil tussen strafrechtelijke verdediging en burgerlijk verhaal?
 • Wat gebeurt er als de verzekeraar de aansprakelijke voor BA en het slachtoffer voor RB dekt?
 • Wie kiest de advocaat die de verzekerde zal verdedigen?
 • Wat is de arbitrale clausule?
 • Welke zijn de rechten en verplichtingen van de verzekerde?
 • Welke taken heeft de verzekeraar?
 • Hoe wordt een rechtsbijstandsdossier afgehandeld?
 • Wat verstaan we onder verhaalbaarheid van de honoraria van advocaten?
 • Is minnelijk verhaal noodzakelijk tot mislukken gedoemd?
 • Achtergrond en oorsprong van de rechtsbijstandsverzekering
 • Ontstaan van de rechtsbijstandsverzekering (verdediging en verhaal)
 • Prestaties van de verzekeraar
 • Prestatie in natura, volledige verzekeringsprestatie
 • Leiding van het proces
 • Voorwerp van het risico
 • Wettelijk kader
 • De Europese richtlijn van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandsverzekering
 • De Belgische wetgeving
 • Het koninklijk besluit van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering en het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot reglementering van de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico’s betreft
 • De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
 • Toepassingsgebied van de overeenkomsten
 • Autonome overeenkomsten (privéleven, auto, beroep)
 • Bijkomende overeenkomsten (strafrechtelijke verdediging en verhaal, burgerlijke verdediging, bijkomende dekkingen)
 • Synthese (in de vorm van een tabel)
 • Telefonische bijstand (nieuwe filosofie van de verzekeraar)
 • Vrije keuze van advocaat
 • Begrip ‘risico’ in de rechtsbijstand
 • Belangenconflicten
 • De verzekeraar dekt eenzelfde verzekerde voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand
 • De verzekeraar dekt het slachtoffer voor rechtsbijstand en de vermoedelijke aansprakelijke voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • In de praktijk
 • De verzekerde betwist zijn aansprakelijkheid
 • Auto: wat te doen als er via RDR vergoed is (analyse van een dossier)
 • BA-privéleven: analyse van een case - zwakke weggebruiker
 • De objectiviteitsclausule
 • Hoe werkt arbitrage?
 • Verhaalbaarheid van honoraria van advocaten

Voorkennis

Je hebt een basiskennis van deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 54 - 224).

Voor wie ?

Voor iedereen die belangstelling heeft voor de rechtsbijstand.

Resultaat

 • Je kan de juridische situatie analyseren.
 • Je begrijpt de terminologie en de basisprincipes.
 • Je hebt inzicht in de toepassingsvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering en je hebt je hiervoor een werkmethode eigen gemaakt.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen "rechtsbijstand (tak 17)" basiskennis.

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-