FR NL

Rechtsbijstand

Training with partner organisation

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Social Media Shares
Rechtsbijstand
 

Duur van de opleiding: 1 dag (! de 2de datum onder 'waar en wanneer' is de datum van het examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag)*.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 21 'basiskennis –  Rechtsbijstand’.

 • U krijgt een antwoord op o.a. volgende vragen:
 • Wat is het verschil tussen strafrechtelijke verdediging en burgerlijk verhaal?
 • Wat gebeurt er als de verzekeraar de aansprakelijke voor BA en het slachtoffer voor RB dekt?
 • Wie kiest de advocaat die de verzekerde zal verdedigen?
 • Wat is de arbitrale clausule?
 • Welke zijn de rechten en verplichtingen van de verzekerde?
 • Welke taken heeft de verzekeraar?
 • Hoe wordt een rechtsbijstandsdossier afgehandeld?
 • Wat verstaan we onder verhaalbaarheid van de honoraria van advocaten?
 • Is minnelijk verhaal noodzakelijk tot mislukken gedoemd?
 • Achtergrond en oorsprong van de rechtsbijstandsverzekering
 • Ontstaan van de rechtsbijstandsverzekering (verdediging en verhaal)
 • Prestaties van de verzekeraar
 • Prestatie in natura, volledige verzekeringsprestatie
 • Leiding van het proces
 • Voorwerp van het risico
 • Wettelijk kader
 • De Europese richtlijn van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandsverzekering
 • De Belgische wetgeving
 • Het koninklijk besluit van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering en het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot reglementering van de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico’s betreft
 • De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
 • Toepassingsgebied van de overeenkomsten
 • Autonome overeenkomsten (privéleven, auto, beroep)
 • Bijkomende overeenkomsten (strafrechtelijke verdediging en verhaal, burgerlijke verdediging, bijkomende dekkingen)
 • Synthese (in de vorm van een tabel)
 • Telefonische bijstand (nieuwe filosofie van de verzekeraar)
 • Vrije keuze van advocaat
 • Begrip ‘risico’ in de rechtsbijstand
 • Belangenconflicten
 • In de praktijk

* Ontvangt u graag uw syllabus bij de start van de opleiding? Dan schrijft u zich best uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de opleiding in.

U hebt een basiskennis van deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 54 - 224).

Voor iedereen die belangstelling heeft voor de rechtsbijstand.

 • U kunt de juridische situatie analyseren.
 • U begrijpt de terminologie en de basisprincipes.
 • U hebt inzicht in de toepassingsvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering en hebt zich hiervoor een werkmethode eigen gemaakt.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 21 'basiskennis –  Rechtsbijstand’.

WaarDatumTaalDuur 
Insert15 oktober '20, 22 oktober '20nlSchrijf in
Insert15 oktober '20Day 109:00 - 16:00
Insert22 oktober '20Examen Certassur09:00 - 10:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert