FR NL

Het verzekeringscontract

Training with partner organisation

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Social Media Shares
Het verzekeringscontract
 

Duur van de opleiding: 2 dagen (! de 3de datum onder 'waar en wanneer' is de datum van het examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag)*.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 1 ‘Basiskennis – Wetgeving’.

 • Deel 4 van de wet van 4 april 2014
 • Toepassingsgebied deel 4
 • Kenmerken van de wet
 • Begrip verzekering
 • Indeling van de verzekeringen volgens de wet
 • Tot stand komen van de verzekering
 • Bewijsregeling
 • Mededelingsplicht
 • Premie
 • Verplichtingen van de verzekerde bij schade
 • Wettelijke uitsluitingen
 • Duur en einde van de overeenkomst
 • Verjaring
 • Beding ten behoeve van derde
 • Medeverzekering
 • Algemene kennis inzake verzekeringen
 • Wettelijk verplichte verzekeringen
 • Ombudsman van de verzekeringen
 • Controle op de verzekeringsondernemingen en Europese regelgeving
 • Controle-instanties
 • Europees paspoort en Home Country Control
 • Verzekeringsbemiddeling en distributie – deel 6 van de wet van 4 april 2014
 • Toezicht door het FSMA

* Ontvangt u graag uw syllabus bij de start van de opleiding? Dan schrijft u zich best uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de opleiding in.

Er is geen voorkennis vereist.

U wilt weten wat een verzekeringscontract precies inhoudt en wat de verplichtingen zijn die eruit voortvloeien. U zoekt antwoorden op vragen zoals:

 • Wat moet men doen als een verzekerde zijn premie niet betaalt?
 • Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?
 • Wie kan een contract opzeggen en met welke termijn?
 • Wat is het verschil tussen de verzekeringen van tak 21 en tak 23?
 • U weet wanneer een verzekeringscontract wettelijk gezien geldig is.
 • U weet duidelijk wat het woord “risico” betekent.
 • U weet welke verzekeringen niet vallen onder de wet op de landverzekeringsovereenkomst.
 • U kunt een onderscheid maken tussen een verzekeringsvoorstel en -aanvraag.
 • U weet wat er gebeurt in geval van schade.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 1 ‘Basiskennis – Wetgeving’.

 

WaarDatumTaalDuur 
Insert09 oktober '20, 16 oktober '20, 20 oktober '20nlSchrijf in
Insert09 oktober '20Day 109:00 - 16:00
Insert16 oktober '20Day 209:00 - 16:00
Insert20 oktober '20Examen Certassur09:00 - 10:30
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert