Co-creatie en samenwerken in team

Co-creatie en samenwerken in team

Group training or Webclass(es)

Hoe maakt u een team zo krachtig dat het de som van individuen allang overstijgt? Dat iedere collega er zijn plekje vindt, en er sterker uitkomt? Met allerlei technieken voor groepsdynamiek wakkert u een vlam aan in uw groep. En door co-creatief samen te werken haalt u de wijsheid in de groep naar boven.

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 2 dagen

Een sfeer van samenwerken in team creëren:

 • Hoe succes-analyse gebruiken om sterker te worden als medewerker en als team.
 • Hoe uw collega’s helpen en adviseren.
 • Uw eigen rol en gedrag analyseren en hoe dit afstemmen op de groep.
 • Hoe groepsdynamische technieken toepassen voor meer energie in het team.

Co-creatief samenwerken waarbij iedereen invloed heeft op het proces en op het resultaat van het proces:

 • Samen oplossingen creëren die tegemoet komen aan een gemeenschappelijk belang.
 • Een breed draagvlak voor oplossingen creëren via grotere betrokkenheid en versterkt eigenaarschap.
 • Oog hebben voor het geheel en andere standpunten verwelkomen.
 • Verder bouwen op elkaar en daarbij oplossingsgericht en toekomstgericht denken.

Collega’s motiveren door meer nadruk te leggen op de gewenste oplossing dan op probleemanalyse:

 • Oplossingsgerichte kritiek geven en ontvangen.
 • Conflictsituaties ombuigen in kansen om de samenwerking te verbeteren.

De veerkracht van het team versterken:

 • Het belang van ‘een team kan meer dan een verzameling van individuen’.
 • Een team veerkrachtiger maken.

Persoonlijk actieplan

 • Wat wilt u graag beter doen bij het samenwerken in team? Welk voordeel zou dit hebben voor u en voor anderen als u dit lukt?
 • Wat zijn de eerste kleine stappen die u kunt zetten? Wie of wat kan u hierbij helpen?
 • Waaraan zal u merken dat het de goede richting uitgaat?

Aanverwante competenties

 • Een divers team faciliteren

Voorkennis

De opleiding vraagt geen specifieke voorkennis. Dit is een interactieve opleiding waar theorie en praktijk elkaar afwisselen.

Voor wie ?

U wilt weten wat u zelf kunt doen om van een team een inspirerend gezelschap te maken.

Resultaat

 • U kent de geheimen van een goed team.
 • U weet hoe u een team tot een inspirerend gezelschap omvormt.
 • U weet hoe u de veerkracht van een team helpt versterken.
 • U weet uzelf als teamlid te organiseren op flexibele werkplekken.

Ook in het kader van het nieuwe werken (NWoW).

Inschrijven

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-