FR NL
Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadebeheer

Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadebeheerFocus

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 3 dagen (examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag).
Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • Wat wordt bedoeld met “dringende en redelijke maatregelen” die de verzekerde zelf moet treffen om schade te voorkomen?
 • Hoe dat begrip te interpreteren bij het ontvangen van de schadeaangifte?
 • Hoe de verschuldigde schadevergoeding te bepalen?
 • Hoe de aansprakelijkheid vast te stellen en eventueel verhaal uit te oefenen?
 • Wat wordt bedoeld met “verbouwingswerkzaamheden”?
 • Welke conventies zijn er van toepassing?

Inhoud

 • De wettelijke bepalingen in verband met het beheer van brandschade
 • De bepaling van de schadevergoeding voor elke waarborg, rekening houdend met de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, en met de overdraagbaarheid en de evenredigheidsregel
 • Assuralia-conventies die mogelijk van toepassing zijn, zoals:
 • Afstand van derden verhaal
 • Waterschade
 • Aanrijding door voertuigen
 • Verbintenisverklaring “storm”
 • Artikel 45
 • Praktijkgevallen

Een praktisch voorbeeld van de 3 soorten risico's (woning-landbouwuitbatinghandel) vormt de rode draad doorheen de 3 modules. De opleiders zullen deze praktische dimensie vervolledigen door gebruik te maken van werkdocumenten zoals inspectieverslagen, evaluatieroosters, plannen, …

Voorkennis

Een goede kennis van de algemene polisvoorwaarden en een minimum aan ervaring met brandverzekeringen zijn vereist.

Voor wie ?

Deze modulaire opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de beheerders van brandver zekeringen voor eenvoudige risico’s (polis- en schadebeheer) en de inspecteurs.

Resultaat

 • Je kan de meest courante schadedossiers beheren, van de schadeaangifte tot de schadevergoeding.
 • Je kent de wettelijke regels inzake de brandverzekering voor eenvoudige risico’s en kan de aansprakelijkheid bepalen.
 • Je bent in staat eventueel verhaal uit te oefenen en het bedrag van de schadevergoeding te bepalen.
WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-