FR NL
Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadepreventie in de praktijk

Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadepreventie in de praktijkFocus

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 3 dagen (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • Welke middelen zijn vereist in het kader van de natuurrampendekking?
 • Wanneer wordt bouw materiaal als ontvlambaar beschouwd?
 • Bestaan er normen voor de snelheid waarmee vlammen zich verspreiden?
 • Op welke manier is de classificatie van materialen nuttig voor de risicobeoordeling?
 • ...

Inhoud

 • Wat is een brand? (praktijk/verzekeraar)
 • Gedrag van materialen en weerstand van bouwelementen / classificatie
 • Compartimentering
 • Ligging (omgeving, buren en toegankelijkheid, …) van het gebouw (natuurrampen dekking, …)
 • Type gebouw en gebruikers
 • Evacuatie van het gebouw en implicaties voor de constructie
 • Infrastructuur / uitrusting van de gebouwen (algemeen)
 • Brandstoffen, verwarmingsinstallaties en elektrische installatie
 • Systemen voor brand- en diefstaldetectie: mechanische en elektronische beveiliging
 • Kantoren / productieruimten en opslagplaatsen
 • Publiek toegankelijke plaatsen / specifieke gevallen
 • Maintenance en House Keeping: gevolgen voor de brandrisico’s
 • Preventiewetgeving (erkenningen): basiselementen
 • Concrete illustratie van basisbegrippen in verband met brand

Een praktisch voorbeeld van de 3 soorten risico's (woning-landbouwuitbatinghandel) vormt de rode draad doorheen de 3 modules. De opleiders zullen deze praktische dimensie vervolledigen door gebruik te maken van werkdocumenten zoals inspectieverslagen, evaluatieroosters, plannen, ...

Voorkennis

Een goede kennis van de algemene polisvoorwaarden en een minimum aan ervaring met brandverzekeringen zijn vereist.

Voor wie ?

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de beheerders van brandver zekeringen voor eenvoudige risico’s (polis- en schadebeheer) en de inspecteurs.

Resultaat

 • Je beheerst de begrippen en technieken in verband met preventie die noodzakelijk zijn voor een succesvolle acceptatie van brand- en diefstalrisico’s.
 • Je hebt een overzicht van de maatregelen en middelen inzake brandpreventie.
WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-