FR NL

Participatief samenwerken

Group training

U kent vast de situatie: u stelt een vraag aan uw team, en krijgt alleen maar starende blikken als antwoord. Maar na de vergadering heeft iedereen plots wel een mening. Erg vervelend. Want zo krijgt u nauwelijks input, en creëert u geen draagvlak voor beslissingen. Fopas laat u kennismaken met een aantal technieken waarmee u mensen aanzet om wél te spreken. In een veilige sfeer: van world café tot intervisiegroepen.

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Social Media Shares
Participatief samenwerken
 

Nieuwe sessies ten vroegste vanaf september.

Duur van de opleiding: 2 dagen

Medewerkers aanmoedigen om optimaal te participeren:

 • Ervoor zorgen dat medewerkers zich betrokken voelen.
 • Openstaan voor en luisteren naar verschillende standpunten.

Kennismaken met enkele mogelijke technieken:

 • Brainstorming: genereren van ideeën zonder te beslissen.
 • World café: werken in subgroepen.
 • Appreciative Inquiry: de aandacht richten op wat in het verleden al gewerkt heeft en zo komen tot een gemeenschappelijk toekomstbeeld.
 • Focusgroepen: mensen in subgroepen laten werken rond een bepaald thema en voorstellen laten formuleren voor mogelijke acties.
 • Intervisie: mensen eigen ervaringen laten uitwisselingen aan de hand van concrete cases.
 • Visuele stimuli: werken aan de hand van foto’s, video, …

Uw rol als begeleider opnemen:

 • Omgaan met het spanningsveld tussen uw rol als begeleider en uw rol als hiërarchisch leidinggevende.
 • Wanneer kiest u voor structuur en wanneer kiest u beter voor het geven van ruimte.

Aandacht geven aan de opvolging:

 • Hoe de verkregen informatie clusteren, prioritiseren.
 • Hoe zorgen voor opvolging zodat de inbreng door deelnemers als authentiek wordt ervaren en met de intentie om er werkelijk iets mee te doen.

Persoonlijk actieplan

 • Wat wilt u graag beter doen in het betrekken van medewerkers ? Welk voordeel zou dit hebben voor u en voor anderen als u dit lukt?

Aanverwante competenties

 • Co-creatie en samenwerken in team
 • Werkgoesting mogelijk maken

De opleiding vraagt geen specifieke voorkennis en verloopt op een interactieve en participatieve manier.

U bent teamchef, manager, verantwoordelijke. U wilt de motivatie en participatie van uw team(s) versterken door hen meer te betrekken in het analyse-, reflectie- en besluitvormingsproces. U wilt samen met hen zoeken naar mogelijke oplossingen, in een veranderende professionele context met steeds nieuwe uitdagingen.

 • U slaagt erin om deelnemers in meetings nog beter te betrekken door hen actief aan het discussie- of beslissingsproces te laten participeren.
 • U slaagt erin om de kennis en ervaringen, de collectieve intelligentie van de groep aan te spreken om zo optimale resultaten te behalen.
 • U creëert een veilige sfeer waarin iedereen zich kan uitdrukken en zorgt zo voor een breed draagvlak om beslissingen te nemen en acties te op te zetten.

Ook in het kader van het nieuwe werken (NWoW).

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert