FR NL
Brandverzekering voor woning en handelszaak - de praktijk van contractsluiting en uitgifte

Brandverzekering voor woning en handelszaak - de praktijk van contractsluiting en uitgifteFocus

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 4 dagen (examen = facultatief - inschrijven via uw login op de website van Fopas onder de rubriek "Mijn examens" om een datum te kiezen).
Geregelde bijscholing | 24 punten Assuranties

Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • Hoe de algemene polisvoorwaarden toepassen en interpreteren?
 • Hoe afstand van verhaal integreren in de polisvoorwaarden?
 • Geldt de diefstaldekking ten gunste van de verzekerde ook buiten het verzekerde gebouw?
 • Hoe bij de risicoacceptatie het maximumbedrag bepalen, alsook de mede- en/of de herverzekering?
 • Waaruit bestaat een premie?
 • Hoe een zuivere premievoet berekenen?
 • Hoe een zuivere premie omzetten in een handelspremie? En waarom?

Inhoud

 • Bepalen van het verzekerde kapitaal
 • Aansprakelijkheid in brand
 • Collectieve polissen - Medeverzekering - Herverzekering
 • Afstand van verhaal
 • Tarifering: Technische regels - Retentie (berekening TMS/VMS) - Structuur en classificatie

Een praktisch voorbeeld van de 3 soorten risico's (woning-uitbating landbouw/handel) vormt de rode draad doorheen de 3 modules. De opleider werkt deze praktische benadering verder uit door gebruik te maken van werkdocumenten zoals inspectieverslagen, evaluatieroosters, plannen, ...

Voorkennis

Je hebt een goede kennis van de algemene polisvoorwaarden en een minimum aan ervaring met brandverzekeringen.

Voor wie ?

Deze modulaire opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de beheerders van brandverzekeringen voor eenvoudige risico’s (polis- en schadebeheer) en de inspecteurs.

Resultaat

Je bent in staat de algemene polisvoorwaarden te interpreteren en toe te passen en het te verzekeren kapitaal en de premies correct te bepalen. Na afloop beschik je ook over de vereiste kennis om de passende dekking te bepalen en de polis op te stellen.

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-