FR NL

Rechtsbijstandsverzekering & gerechtelijke procedures (tak 17)

Training with partner organisation

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Social Media Shares
Rechtsbijstandsverzekering & gerechtelijke procedures (tak 17)
 

Duur van de opleiding: 2 dagen (! de 3de datum onder 'waar en wanneer' is de datum van het examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag)*.

Achtergrond en oorsprong van de rechtsbijstandsverzekering

 • Ontstaan van de rechtsbijstandsverzekering (verdediging en verhaal)
 • Prestaties van de verzekeraar
 • Voorwerp van het risico

Wettelijk kader

 • De Europese richtlijn van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandsverzekering
 • De Belgische wetgeving
 • Het koninklijk besluit van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering en het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot reglementering van de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico’s betreft
 • De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Toepassingsgebied van de overeenkomsten

 • Autonome overeenkomsten (privéleven, auto, beroep)
 • Bijkomende overeenkomsten (strafrechtelijke verdediging en verhaal, burgerlijke verdediging, bijkomende dekkingen)
 • Synthese (in de vorm van een tabel)
 • Telefonische bijstand (nieuwe filosofie van de verzekeraar)
 • Vrije keuze van advocaat

Begrip “risico” in de rechtsbijstand

Belangenconflicten

In de praktijk

 • De verzekerde betwist zijn aansprakelijkheid
 • Auto: wat te doen als er via RDR vergoed is (analyse van een dossier)
 • BA-privéleven: analyse van een case - zwakke weggebruiker
 • De objectiviteitsclausule / Hoe werkt arbitrage? / Verhaalbaarheid van honoraria van advocaten

Gerechtelijke procedures

 • Gerechtelijke procedures (burgerlijk en strafrechtelijke)
 • De gerechtelijke organisatie
 • De bevoegdheden
 • De procedures
 • Strafprocedure

* Ontvangt u graag uw syllabus bij de start van de opleiding? Dan schrijft u zich best uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de opleiding in.

Een basiskennis van deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 54 - 224) is nuttig voor een beter begrip van het onderwerp.

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor de rechtsbijstand.

Na de opleiding bent u in staat de juridische situatie te analyseren en begrijpt u de terminologie en de basisprincipes. U hebt inzicht in de toepassingsvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering en hebt zich in dit verband een werkmethode eigen gemaakt.

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert