FR NL

Waarderend leidinggeven

Group training

Als leider moet u verschillende rollen tegelijk spelen. Vertrouwenspersoon, raadgever, coach en zoveel meer. Tegelijk wordt u altijd gezien – zelfs tijdens de lunchpauze hebt u een voorbeeldfunctie. En bent u verantwoordelijk voor de resultaten én voor de mensen daarachter. Hoe krijgt u al die verschillende facetten gecombineerd, terwijl u toch uw eigen grenzen stelt? Fopas zet u op weg.

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Social Media Shares
Waarderend leidinggeven
 

Nieuwe sessies ten vroegste vanaf september.

Duur van de opleiding: 2 dagen

 • Leadership:
 • Wat is leadership
 • De competenties, rollen en taken van een leidinggevende
 • De verschillende leiderschapsstijlen en uw voorkeursstijl
 • Belangrijkste vaardigheden:
 • Een goed zelfbewustzijn en een gevoel voor ethiek ontwikkelen
 • Een visie en een strategie voor uw afdeling uitwerken
 • Zorgen voor vertrouwen, veilige relaties en een stimulerende sfeer, samen met anderen
 • Uw leiderschapsstijl aanpassen: van controle naar responsabilisering van de medewerkers
 • Transparant en open communiceren met collega’s, over de objectieven en hun prestaties
 • Het dilemma tussen de resultaatsvereisten en het inspirerend en aandachtig aanwezig zijn voor uw collega’s, en hoe daarmee omgaan
 • Hoe goed voor uzelf als leidinggevende zorgen

Persoonlijk actieplan

 • Wat wilt u graag beter doen m.b.t. het leidinggeven aan collega’s? Welk voordeel zou dit hebben voor u en voor anderen als u dit lukt?
 • Wat zijn de eerste kleine stappen die u kunt zetten? Wie of wat kan u hierbij helpen?
 • Waaraan zal u merken dat het de goede richting uitgaat?

Aanverwante competenties

 • Coachen van een collega
 • Meter/peter zijn collega’s

Deze opleiding vraagt geen specifieke voorkennis. U bent bereid uw eigen werkervaringen te onderzoeken

U leidt een team, een dienst, een afdeling. U moet tegelijk raad geven, begeleiden, coachen, uitleggen, delegeren, uitvoeren, vragen, opvolgen, luisteren, navragen, … om in te spelen op het engagement en de competentie van collega’s zodat ze het beste van zichzelf geven.

 • U kent de competenties, rollen en taken die van een leidinggevende verwacht worden.
 • U schat uw belangrijkste relationele en leiderschapskwaliteiten beter in.
 • U ontwikkelt uw leiderschapspotentieel in verschillende situaties en contexten.
 • U kunt een teamvisie, -missie en -strategie ontwikkelen.

Ook in het kader van het nieuwe werken (NWoW).

WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert