FR NL

RDR-beheer en toepassing van de expertiseovereenkomst

Training with partner organisation

Social Media Shares
RDR-beheer en toepassing van de expertiseovereenkomst
 

Duur van de opleiding: 2 dagen

Vaststelling van de schade

 • Vergoeding door de verzekeraar “materiële schade”
 • Informatie van de expert en overeenstemming van de schade met het ongeval
 • Afsluiten van het expertiserapport / Geschillen en arbitrage

Schadebeheer

 • Niet-verzekering: termijnen, beheersregels
 • Verdachte gevallen in verband met fraude: modaliteiten en procedures
 • Eenzijdige versies en overeenstemming wat de toedracht betreft

Directe regeling

 • Regeling op initiatief
 • Baremagevallen: praktische oefeningen
 • Uitzonderingen: bewijs, gevolgen
 • Fout van een derde
 • Onregelmatig rijden en oorzakelijk verband met het ongeval
 • Regeling met akkoord
 • Regeling met het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF)
 • Gevolgen van de verschillende soorten regeling

De compensatiemechanismen

 • De verschillende soorten compensatiedocumenten en de gevolgen ervan
 • Het verhaal van de directe verzekeraar en de vergoeding ten laste van de verzekeraar-tegenpartij

Ieder ander onderwerp zal op verzoek van de deelnemers behandeld en besproken worden.

U hebt eerst de voorafgaande opleiding 'RDR - Directe Regeling' gevolgd (2 dagen).

De voortgezette opleiding is uitsluitend bestemd voor beheerders die minstens één jaar ervaring met de RDR-praktijk hebben en zich verder in dit domein willen bekwamen.

Na afloop van deze opleiding hebt u een grondige kennis van de toepassingsvoorwaarden, de algemene principes en de mechanismen van de Expertise-en RDR-overeenkomst. U bent vertrouwd met de principes van de RDR-rechtspraak en bent in staat de meest complexe RDR-schadegevallen te beheren.

 DatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert