FR NL

Lichamelijke schade

Training with partner organisation

Social Media Shares
Lichamelijke schade
 

Duur van de opleiding: 4 dagen (! de 5de datum onder 'waar en wanneer' is de datum van het examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag).

Vragen

 • Ongeschiktheid – Invaliditeit (TO, BO, esthetische ongeschiktheid): waarover gaat het precies?
 • Hoe vergoedt men huishoudschade?
 • Wat is de rol van de MME (medische minnelijke expertise)? Wat is de draagwijdte ervan?
 • Wat is kapitalisatie? Hoe wordt ze toegepast?
 • Houdt men rekening met de tegemoetkomingen van het ziekenfonds?
 • Welke rol speelt de arbeidsongevallenverzekeraar?
 • Wie is een zwakke weggebruiker?
 • En als het slachtoffer overleden is – hoe wordt zijn familie vergoed?

Algemeen deel

 • Het begrip “Schade”
 • Soorten Schade
 • De klassieke voorwaarden van de schadeloosstelling
 • Het bewijs van de schade – de expertise
 • De aanspraakgerechtigden op schadevergoeding
 • De begroting van de schade

Lichamelijke schade

 • Medische kosten
 • Materiële schade
 • Morele schade
 • Hulp van derden

Dood

 • Begrafeniskosten
 • Materiële schade
 • Morele schade

De Intresten

Kwijting – Dading

 • Hun draagwijdte tussen partijen
 • De tegenstelbaarheid t.a.v. de gesubrogeerden

De conventie Onschuldige slachtoffers

U hebt inzicht in de basisprincipes van de verzekeringsonderneming, de producten en het  verzekeringscontract.

U bent medewerker in een verzekeringsonderneming en bent betrokken bij het beheer van schadegevallen met lichamelijke letsels; u wenst u meer ervaring met de materie.

 • U beheerst de terminologie inzake lichamelijke letsels.
 • U bent in staat om schadegevallen van de meest courante lichamelijke letsels te beheren.
 DatumTaalDuur 
Insert02 oktober '19, 09 oktober '19, 16 oktober '19, 23 oktober '19, 08 november '19nl09:00 - 16:00Schrijf in
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert