FR NL

Informatievereisten en gedragsregels bij verzekeringsdistributie (MiFID/IDD)

Training with partner organisation

Social Media Shares
Informatievereisten en gedragsregels bij verzekeringsdistributie (MiFID/IDD)
 

Duur van de opleiding: 1 dag

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 3 ‘MiFID - beroepskennis’.

Inhoud bijgewerkt ingevolge het van kracht worden van de wet van 6 december 2018 die de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie (IDD) in Belgisch recht omzet.

  • Fundamentele gedragsregels
  • Precontractuele informatieverplichtingen
  • Koppelverkoop
  • Zorgplicht: advies en verplichtingen
  • Beleid inzake beheer belangenconflicten
  • Productgovernancevereisten
  • Financiële stromen: vergoedingen en voordelen
  • Rapportering : Gegevensbewaring
  • Aansprakelijkheid en sancties
Er is geen voorkennis vereist.

De personen die in contact staan met het publiek (PCP), de verantwoordelijke voor de distributie (VVD) binnen verzekeringsondernemingen, alsook de verzekeringstussenpersonen hebben allemaal een kennisverplichting van de gedragsregels inzake verzekeringsdistributie. Het bewijs van deze vereiste beroepskennis in het kader van de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheid van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling, en de distributie van verzekeringen moet aangetoond worden door het slagen voor een gecentraliseerd examen erkend door de FSMA.

Deze opleiding is bedoeld voor alle personen die aan hun verplichtingen inzake MiFID willen voldoen: distributieverantwoordelijken en personen in contact met het publiek binnen verzekeringsondernemingen en voor de verzekeringstussenpersonen. Ook voor Compliance Officers is deze opleiding een aanrader.

Na afloop van deze opleiding hebt u inzicht in de fundamentele gedragsregels, de vereisten en verplichtingen inzake verzekeringsdistibutie. U hebt inzicht in uw aansprakelijkheid in deze materie en de mogelijke sancties waaraan u blootgesteld bent.

 DatumTaalDuur 
Insert Brussels18 juni '19nl09:00 - 16:00Schrijf in
Insert Brussels09 september '19nl09:00 - 16:00Schrijf in
Insert Brussels09 december '19nl09:00 - 16:00Schrijf in
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert