FR NL

Informatievereisten en gedragsregels bij verzekeringsdistributie (MiFID/IDD)

Group training or Webclass(es)

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Social Media Shares
Informatievereisten en gedragsregels bij verzekeringsdistributie (MiFID/IDD)
 

Duur van de opleiding: 1 dag (! de 2de datum onder 'waar en wanneer' is de datum van het examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag)*.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 3 ‘MiFID - beroepskennis’.
Wenst u het examen af te leggen, dan kan u voor deze opleiding ervoor kiezen om het examen de dag zelf af te leggen (om 16u), ofwel een week later (zoals voor de andere opleidingen verzekeringstechniek).

Inhoud bijgewerkt ingevolge het van kracht worden van de wet van 6 december 2018 die de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie (IDD) in Belgisch recht omzet.

  • Fundamentele gedragsregels
  • Precontractuele informatieverplichtingen
  • Koppelverkoop
  • Zorgplicht: advies en verplichtingen
  • Beleid inzake beheer belangenconflicten
  • Productgovernancevereisten
  • Financiële stromen: vergoedingen en voordelen
  • Rapportering : Gegevensbewaring
  • Aansprakelijkheid en sancties

* Ontvangt u graag uw syllabus bij de start van de opleiding? Dan schrijft u zich best uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de opleiding in.

Er is geen voorkennis vereist.

De personen die in contact staan met het publiek (PCP), de verantwoordelijke voor de distributie (VVD) binnen verzekeringsondernemingen, alsook de verzekeringstussenpersonen hebben allemaal een kennisverplichting van de gedragsregels inzake verzekeringsdistributie. Het bewijs van deze vereiste beroepskennis in het kader van de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheid van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling, en de distributie van verzekeringen moet aangetoond worden door het slagen voor een gecentraliseerd examen erkend door de FSMA.

Deze opleiding is bedoeld voor alle personen die aan hun verplichtingen inzake MiFID willen voldoen: distributieverantwoordelijken en personen in contact met het publiek binnen verzekeringsondernemingen en voor de verzekeringstussenpersonen. Ook voor Compliance Officers is deze opleiding een aanrader.

Na afloop van deze opleiding hebt u inzicht in de fundamentele gedragsregels, de vereisten en verplichtingen inzake verzekeringsdistibutie. U hebt inzicht in uw aansprakelijkheid in deze materie en de mogelijke sancties waaraan u blootgesteld bent.

WaarDatumTaalDuur 
Online15 juni '20, 22 juni '20nlSchrijf in
Online15 juni '20Webclass09:00 - 16:00
Insert22 juni '20Examen Certassur09:00 - 10:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert